Σχέδια μαθήματος

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

etwiining "Our rights our voice for a better world"

etwiining "Our rights our voice for a better world"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου


Διευθυντής Σχολείου

Μαριλένα Δανοχρήστου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές εξέφρασαν τα δικαιώματά τους, το δικαίωμα στη διατροφή, εκπαίδευση, κατοικία. Μίλησαν για έναν καλύτερο και ειρηνικό κόσμο. 

Είπαν ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Να μην υπάρχει εκφοβισμός.

Δημιούργησαν τους ήρωές τους.

Συζήτησαν με άλλες χώρες για το δικαίωμα όλων να εκφράζουν την γνώμη τους . 

Δικαίωμα για έναν υγιή πλανήτη

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο twinspace, δημιουργία blog. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων χωρών, ανταλλαγή απόψεων και εμπειρειών σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. 

Κοινό e-book μεταξύ των διαφόρων χωρών για ένα καθαρό περιβάλλον. 

e-book κοινό

Δημιουργία blog

Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου

Δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Συνεργασίες

Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων Α2,Β1,Β2,Γ4 του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου, Αθήνα, Ελλάδα με τις χώρες  Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Τουρκία.

Μη κερδοσκοπικό οργανισμό WWF.

Συνήγορος του παιδιού


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Bασιλική Δογάνη, Πανωραία Κοντονίκα

Στόχος δράσης

στόχος 10, στόχος 13, συνδιασμός στόχων 17

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2020 -Μάιος 2021

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation