Καλές πρακτικές

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

etwinning look around you can do it

etwinning look around you can do it
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου


Διευθυντής Σχολείου

Μαριλένα Δανοχρήστου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στόχος η δημιουργία βιώσιμης πόλης. Δημιουργία αστικού μονοπατιού. Ανάδειξη μνημείων του ιερού της Βραυρώνας.

Περιβαλλοντική δράση στον Υγρότοπο Βραυρώνας.

Σεβασμός στους κανόνες ωδικής κυκλοφορίας στα πλαίσια του etwinning.


Αποτελέσματα / επίδραση

Δημιουργία αστικού μονοπατιού.

Καλύτερη ζωή στην πόλη και τηλεδιάσκεψη με χώρες της Ευρώπης με θέμα το σεβασμό στους κανόνες ωδικής κυκλοφορίας.

Συνεργασία με χώρες της Ευρώπης.Συνεργασίες

Εθνικό Δίκτυο Βιώσιμη πόλη Κορδελίου-Βερτικίου

Εtwinning "look around you can do it"


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δογάνη Βασιλική, Στυλλιανή Δέδε, Κωστοπούλου Εύη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο twinspace.


Στόχος δράσης

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες goal 11

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Mαθητές, γονείς

Χρόνος δράσης

8 μήνες

Τόπος Δράσης

υγρότοπος Βραυρώνας

Ένταξη σε Δίκτυα

Εθνικό Δίκτυο Βιώσιμη πόλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation