Μαθητικές δημιουργίες

4ο Γυμνάσιο Χίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ETWINNING (MY TOWN - YOUR TOWN)

ETWINNING (MY TOWN - YOUR TOWN)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


Διευθυντής Σχολείου

Ειρήνη Χούλη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

https://padlet.com/kdabou/irb0s8yygksyItaly and Greece ,have been cooperating for three years on etwinning projects taking quality lqbels not only national but also international ones.
So we decided to exchange culture for 5 months.
We will start from January and till May we will have collected all the information as to be able to make an output such as a digital book and the next year our schools to become real Twins and exchange visits.


Στόχος δράσης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (ASSUNDA PIERALLI PERUGIA) /ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation