Καλές πρακτικές

14ο Νηπιαγωγείο Χανίων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

eTwinning "Μένουμε σπιτι...μαζί!"

eTwinning "Μένουμε σπιτι...μαζί!"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

14ο Νηπιαγωγείο Χανίων


Διευθυντής Σχολείου

Δέσποινα Παρταλά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, λόγω της πανδημίας που ταλανίζει τη χώρα μας, δημιουργούνται ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες, με κυριότερη την ενεργοποίηση των μαθητών/τριών και εκτός σχολικής τάξης για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία.

Με το έργο "Μένουμε σπίτι...μαζί", εκπαιδευτικοί και μαθητές όλης της χώρας επικοινωνούν και εκφράζονται, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν μαζί την κρίση που βιώνουν.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα σχολεία που συμμετείχαν, χωρισμένα σε 12 ομάδες όσα και τα σχολεία συντονιστές, επικοινωνούσαν μέσω ιστοσελίδων ή σελίδων του Facebook με τους μαθητές τους, στέλνοντας αποστολές και δημιουργώντας ψηφιακό υλικό με το υλικό που έστελναν πίσω οι μαθητές. Με τον τρόπο αυτό, το διάστημα του εγκλεισμού κύλησε δημιουργικά για εκπαιδευτικούς και μαθητές, με την πολύτιμη βοήθεια των γονιών πάντα, και η ανταπόκριση που βρήκε το εγχείρημα μας ξεπέρασε πραγματικά κάθε προσδοκία.Συνεργασίες

Πρόκειται για ένα συνεργατικό eTwinning έργο στο οποίο συμμετείχαν 225 σχολεία από όλη την Ελλάδα, με το δικό μας να ανήκει στην ομάδα των 12 σχολείων που ήταν υπεύθυνες για τη διαχείριση και τον συντονισμό των δράσεων


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παρταλά Δέσποινα, Ιφιγένεια Μπατζακίδου, Ζάγκαλη Αλεξάνδρα, Θεανώ Τζεγιαννάκη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Η διάχυση του παραγόμενου υλικού πραγματοποιήθηκε από τις ιστοσελίδες των σχολείων ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο διέθετε κάθε νηπιαγωγείο που συμμετείχε. Το 14ο Νηπιαγωγείο Χανίων δημοσίευε τις δράσεις του προγράμματος στην ιστοσελίδα μας


Στόχος δράσης

Επικοινωνία με τους μαθητές μας το διάστημα που το σχολείο παρέμεινε κλειστό λόγω Covid-19

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

Μάρτιος-Μάιος 2020

Τόπος Δράσης

Χανιά/ Ελλάδα

Ένταξη σε Δίκτυα

Σχολεία eTwinning

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation