Καλές πρακτικές

2ο Γυμνάσιο Γέρακα


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

«Αν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται»

«Αν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

Ονειρευόμαστε ένα σχολείο ενταγμένο σε δίκτυα, σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνές επίπεδο. Ένα σχολείο που να ενισχύει τα υπάρχοντα μορφωτικά ενδιαφέροντα των μαθητών και να δημιουργεί άλλα αξιόλογα, όπως επίσης να ενισχύει την κριτική σκέψη και την επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που τη διέπουν. Ένα σχολείο που δίνει έμφαση στην αξία και στη σημασία της ανθρώπινης επαφής και των σχέσεων, θέτοντας όμως κανόνες τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείου.


Διευθυντής Σχολείου

Περτσινίδου Κορίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας στους μαθητές με επιλογή βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του σχολείου και  προγραμματισμός εκπόνησης εργασιών στον χώρο της βιβλιοθήκης.

Οι μαθητές εργάστηκαν τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν  ξεναγήσεις σε βιβλιοθήκες της Αθήνας και της Βόρειας Ελλάδας με παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το προϊόν της εργασίας τους παρουσιάστηκε σε εκδήλωση με καλεσμένους την τοπική κοινωνία, τον Δήμο Παλλήνης και τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

 

Οι μαθητές ανέπτυξαν θετική στάση ως προς τη φιλαναγνωσία.

Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των βιβλίων που δανείζονται από τη βιβλιοθήκη.

Υπήρχε σημαντικός αριθμός μαθητών που παρακολούθησε τις ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις επισκέψεις βιβλιοθηκών που διοργανώσαμε.

 

Η εκδήλωση «Λογοτεχνικά Σταυροδρόμια» προσέλκυσε μαθητές, γονείς, την τοπική κοινωνία. Προλόγισε ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής, παρουσία του Δημάρχου Παλλήνης και Αντιδημάρχων καθώς και τη Συμβούλου των Φιλολόγων.Συνεργασίες

Συνεργασία με τα Πολιτιστικά θέματα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Λογοτεχνικά σταυροδρόμια»


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Περτσινίδου Κορίννα ΠΕ19, Παπαδάκου Ελένη ΠΕ02, Πέτρου Παγώνα ΠΕ02

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

1. Εκπαίδευση των μαθητών στην αναζήτηση πληροφοριών από τις πηγές-καλλιέργεια φιλέρευνου πνεύματος. 2. Διδασκαλία τρόπων λειτουργίας μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης και των τρόπων χρήσης της. 3. Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου μέσω της ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας ως τρόπου ψυχαγωγίας. 4. Στήριξη του δικαιώματος στη γνώση και της παροχής ίσων ευκαιριών στην πληροφόρηση. 5. Καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής, του δημοκρατικού ήθους και του σεβασμού μέσα από τη βιβλιοθήκη. 6. Διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μαθητών, όξυνση της κριτικής τους σκέψης, ανάπτυξη συνεργασίας, ομαδικότητας, δημιουργικότητας-στήριξη των ενδιαφερόντων των μαθητών μέσα από επισκέψεις σε βιβλιοθήκες της Αθήνας.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

25 μαθητές της Ά Γυμνασίου από δύο διαφορετικά τμήματα. Διάχυση των δράσεων του προγράμματος σε όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές και γονείς) όπως και στην ευρύτερη τοπική κοινότητα με διοργάνωση εκδηλώσεων, ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στη σελίδα του facebook του σχολείου.

Χρόνος δράσης

Η σχολική δράση κράτησε 5 μήνες. Υπήρχε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα συνάντησης κάθε εβδομάδα στον χώρο της βιβλιοθήκης για δανεισμό βιβλίων, φιλαναγνωσία, βιβλιοπαρουσιάσεις, εικονογραφήσεις με αφορμή ένα βιβλίο, συναντήσεις με λογοτέχνες.

Τόπος Δράσης

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε βιβλιοθήκες της Αθήνας (Μουσική Βιβλιοθήκη Μεγάρου Μουσικής, Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής) και της Βορείου Ελλάδος (Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσ/νικής, Κεντρική Δημόσια Βέροιας και Έδεσσας) με σκοπό την ξενάγηση των μαθητών στον χώρο καθώς και την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ένταξη σε Δίκτυα

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 6


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation