Καλές πρακτικές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ευαισθητοποίηση και βελτιωμένες συμπεριφορές στη χρήση της ενέργειας στην τάξη μου

Ευαισθητοποίηση και βελτιωμένες συμπεριφορές στη χρήση της ενέργειας στην τάξη μου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ευαισθητοποίηση σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας μέσα από:

-το παιχνίδι GAIA Challenge.

-την επίσκεψη στο ΚΠΕ Μαρώνειας και παρακολούθηση του προγράμματος Ἁνακαλύπτοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας"

-την επίσκεψη σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο

-την επίσκεψη σε Αιολικό πάρκο

Παρατήρηση Καταγραφή από τους μαθητές των ενδείξεων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας σε διάφορα σημεία του κτηρίου.

Παρεμβάσεις με απλά μέσα όπως:

-κλείσιμο των φώτων όταν δεν είναι κανένας στην τάξη

-κλείσιμο των φώτων όταν επιτυγχάνονται τα επίπεδα άνεσης φωτεινότητας των 200 lux

-τοποθέτηση αλουμινόχαρτου πίσω από τα σώματα των καλοριφέρ

Καταγραφή μετρήσεων υγρασίας και θερμοκρασίας με τη βοήθεια αισθητήρων που εξασφάλισε το σχολείο μέσα από το πρόγραμμα Γαία

Ανάλυση των μετρήσεων και δημιουργία γραφικών παραστάσεων

Διερεύνηση Σύγκριση των αποτελεσμάτων

Εξαγωγή συμπερασμάτων μετά σπό τις παρεμβάσεις

Καταγραφή των συμπερασμάτων

Δράση


Αποτελέσματα / επίδραση

Ευαισθητοπόιηση των μαθητών σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας

Παρατήρηση Οι μαθητές παρατηρούν και αναλύουν δεδομένα. Μαθαίνουν να διαβάζουν ενδείξεις, να κάνουν γραφικές παραστάσεις, να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά

Διερεύνηση Οι μαθητές μαθαίνουν πως όταν αλλάζουν τα δεδομένα και γίνονται μικρές παρεμβάσεις μπορούμε να κρατήσουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο τα επίπεδα της άνεσης ώς προς τη θερμοκρασία, τη φωτεινότητα και την υγρασία μέσα στην σχολική τάξη ενώ παράλληλα να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας

Δράση Οι μαθητές ενημερώνουν τους συμμαθητές την οικογένεια και την τοπική κοινότητα για τις βελτιωμένες συμπεριφορέςΣυνεργασίες

Συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος μέσω του προγράμματος Πράσινη Ευαισθητοποίηση Σε Δράση (GAIA)

ΚΠΕ Μαρώνειας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χατζηιωαννίδης Αλέξανδρος, Τσεβεκίδου Άννα, Μπακάλη Χριστίνα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους άλλους μαθητές και στην τοπική κοινωνία.


Στόχος δράσης

Πρακτικές για την εξοικονόμηση και την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στο σχολικό κτήριο

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Γονείς , Τοπική Κοινωνία

Χρόνος δράσης

Από Δεκέμβριο 2018 έως Μάιο 2019

Τόπος Δράσης

Γυμνάσιο Πενταβρύσου , ΚΠΕ Μαρώνειας, Αιολικό Πάρκο Κέχρου, ΑΗΣ Ροδόπης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation