Καλές πρακτικές

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Φόρμα Σχεδιασμού Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου.

Φόρμα Σχεδιασμού Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πήγαμε στην πλατεία του χωριού και καθαρίσαμε με ειδικά γάντια τα σκουπίδια. Αυτή η δράση μας είχε στόχο την ευασιθητοποίηση των νηπίων για την καθαριότητα του περιβάλλοντος μας.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα νήπια ένιωσαν ικανοποίηση και χαρά που βοήθησαν στον καθαρισμό της πλατείας. Κατάλαβαν ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμη και τα μικρά παιδιά!!Συνεργασίες

Γονεϊκή εμπλοκή. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Καλέσαμε τους γονείς των νηπίων, γιαγιάδες και παππούδες να μας επιτηρούν στη δράση μας και τα νήπια είχαν την ευκαιρία να πουν γιατί πρέπει να διατηρούμε καθαρό το περιβάλλον μας. 


Στόχος δράσης

Καθαρισμός της Πλατείας του χωριού μας.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί και γονείς.

Χρόνος δράσης

Διήρκεσε 50 λεπτά.

Τόπος Δράσης

Πλατεία Πρωτοχωρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation