Σχέδια μαθήματος

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Φόρμα Σχεδιασμού Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου.

Φόρμα Σχεδιασμού Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Καθώς το Νηπιαγωγείο μας είναι στο Πρωτοχώρι Κοζάνης, το οποίο είναι ένα χωριό με βαθιές Ποντιακές ρίζες, αποφασίσαμε με τα νήπια να αφιερώσουμε μια εβδομάδα ολόκληρη στη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Μιλήσαμε και συζητήσαμε για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα παλιότερα. Τους εκτοπισμούς των Ελλινικών Πληθυσμών από τους Τούρκους και κατ' επέκταση, τη Γενοκτονία του. Τα νήπια συζήτησαν για την κατάσταση αυτή. Μίλησαν για δικαιοσύνη και παγκόσμια ειρήνη για όλον τον κόσμο. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Φτιάξαμε τη γωνιά του Πόντου και την εκθέσαμε σε μία εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Συνεργασίες

Συνεργαστήκαμε με τους γονείς των νηπίων μας και με τον Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Πρωτοχωρίου.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου

Στόχος δράσης

Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί δεσμοί Στόχος #16

Χρόνος δράσης

Μια εβδομάδα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation