Μαθητικές δημιουργίες

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Φροντίζω το μέλλον μου-φροντίζω τη γη

Φροντίζω το μέλλον μου-φροντίζω τη γη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Το 2ο δημοτικό σχολείο Ακράτας είναι μια σχολική μονάδα σε ημιαστική περιοχή στον νομό Αχαϊας. Βρίσκεται στο Κράθιο (Δημοτική ενότητα Ακράτας) και ανήκει στον Δήμο Αιγιάλειας. Διδάσκουν σε αυτό 15 εκπ/κοί και έχει 94 μαθητές κατανεμημένους σε 7 τμήματα. Βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου είναι α) η μονιμότητα πολλών εκπ/κών, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ενας πυρήνας ανθρώπων που δρουν από κοινού για την συνολική βελτίωση της σχολικής μονάδας και β) ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών, περίπου 45%, προερχόμενοι από Αλβανία που φοιτούν στο σχολείο και του προσδίδουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Η εκπαιδευτική μονάδα υιοθετεί ανοικτό επικοινωνιακό κλίμα, παροτρύνει την ισοτιμία στις επικοινωνιακές σχέσεις, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς της. Προωθεί αποτελεσματικά την άτυπη μαθητεία μέσα στο σχολείο και την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιτυγχάνοντας έτσι τη στήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου και την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το σχολείο συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και τους πολιτιστικούς Συλλόγους του τόπου για τη διενέργεια εκδηλώσεων και συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις στις δράσεις της τοπικής κοινότητας. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η παρουσίαση έργων των μαθητών προωθεί την εξωστρέφεια του σχολείου και τη σύνδεσή του με την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλιακή δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων στη σχολική μονάδα.


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΜΩΝΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα παιδιά παίρνουν έναυσμα από το κοντινό τους περιβάλλον.

  • Παρατηρούν την διπλανή πλατεία, τα παγκάκια,  τα στέκια εξωσχολικών στο προαύλιο, και ειδικότερα εν μέσω της πανδημίας όπου οι άνθρωποι βγαίνουν περισσότερο, όπου αππορρίματα είναι αφημένα άτακτα χωρίς να χρησιμοποιούν τους κάδους.
  • Διαπιστώνουν την ανάγκη περισσότερης ενημέρωσης του κόσμου για θέματα περιβάλλοντος ( αφού τα σκουπίδια είναι πεταμένα παντού και όχι στους ειδικούς κάδους και καλαθάκια που είναι τοποθετημένα).
  • Αποφασίζουν να δράσουν για την αναγκαιότητα σεβασμού και διατήρησης της ουδετερότητας του περιβάλλοντος για το μέλλον τους.
  • Ζωγραφίζουν συνθήματα σε πινακίδες για να αποτρέψουν τη ρίψη σκουπιδιών εκτός κάδων.
  • Τοποθετούν τα συνθήματα σε χώρους του σχολείου όπου εξωσχολικοί πετούν σκουπίδια, όταν το σχολείο δεν λειτυργεί. Στα παγκάκια όπου τα αφήνουν κάτω και
  • Προτρέπουν τος πολίτες της κοινότητας μεγάλους αι μικρούς ναα χρησιμοποιούν τος κάδους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι εκεί.
  • Τα συνθήματα των πινακίδων αφορού τηνπροστασία της θάλασσας, του τόπου, της γης, για έννα υγιές και βιώσιμο μέλλον για όλους.

Στόχος δράσης

Ημέρα της γής -Δράση με σκοπό την αλλαγή στάσης των πολιτών της κοινότητας στη χρήση των κατάλληλων κάδων για απόρριψη των σκουπιδιών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation