Μαθητικές δημιουργίες

11o Νηπιαγωγείο Χανίων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Φωτογραφία για τη συνεργασία, αγάπη, φιλία και προσφορά

Φωτογραφία για τη συνεργασία, αγάπη, φιλία και προσφορά
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

11o Νηπιαγωγείο Χανίων

Νηπιαγωγείο Χανίων


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

H φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε από άλλο συμμαθητή των παιδιών, δείχνοντας τη συνεργασία, αγάπη, φιλία και προσφορά. Η χρονική στιγμή είναι μόλις έχουν φυτέψει κι απολαμβάνουν το λαχανόκηπό τους.
ΣΤΟΧΟΣ 4: Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation