Σχέδια μαθήματος

1ο Νηπιαγωγείο Ν. Σμύρνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Φυσά φυσά τ΄αγέρι ενέργεια να μας φέρει

Φυσά φυσά τ΄αγέρι ενέργεια να μας φέρει
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Νηπιαγωγείο Ν. Σμύρνης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Αικατερίνη Γκόλφη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αποτελέσματα / επίδραση

Προβληματισμός και συνειδητοποίηση για τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςΣυνεργασίες

KΑΠΕ (εκπαιδευτικό υλικό)


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κρύστα Ρακαλίδου

Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Χρόνος δράσης

Ιανουάριος-Ιούνιος 2019

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation