Σχέδια μαθήματος

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Φυσική Γ Γυμνασίου Μηχανικά κύματα σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Φυσική Γ Γυμνασίου Μηχανικά κύματα σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Δημόσιο Γυμνάσιο


Διευθυντής Σχολείου

Μπαλαντέ Στέλλα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μελέτη , σε ένα διαδραστικό εξ αποστάσεως περιβάλλον, μέσα από παραδείγματα των μηχανικών κυμάτων και διαπίστωση ότι ένα ελαστικό κύμα μεταφέρει ενέργεια και όχι ύλη. Διάκριση/είδη κυμάτων τα εγκάρσια από τα διαμήκη κύματα. Αναγνώριση και περιγραφή  των βασικών χαρακτηριστικών  των κυμάτων και  διατύπωση και εφαρμογή  του Θεμελιώδους νόμου της κυματικής. Ενσωμάτωση web 2 εργαλείων για την δημιουργία ενός σεναρίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύγχρονης και ασύγρονης δασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού για εφαρμογή και αξιολόγηση.


Αποτελέσματα / επίδραση

Για τους μαθητές

Σε επίπεδο γνώσεων 

 • Να κατανοήσουν μέσα από παραδείγματα ότι ένα ελαστικό κύμα μεταφέρει ενέργεια και όχι ύλη.
 • Να διακρίνουν τα εγκάρσια από τα διαμήκη κύματα.
 • Να  αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά  των κυμάτων και 
 • Να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν το Θεμελιώδη νόμο της κυματικής.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 • Να αναγνωρίζουν μέσα από καθημερινά παραδείγματα τα μηχανικά κύματα ,τα είδη και τα χαρακτηριστικά τους και να χρησιμοποιούν τις επιστημονικές γνώσεις κριτικά και συνδυαστικά
 • Να συνεργάζονται σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Να εργάζονται χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου στη μελέτη φυσικών φαινομένων (παρατήρηση- υπόθεση-πείραμα- έλεγχος της θεωρίας-επαλήθευση)
 • Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας για την επίτευξη κοινών μαθησιακών στόχων
 • Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση της  τεχνολογίας ΤΠΕ  στην εξ αποστάσεως  μαθησιακή διαδικασία

 

Για τους εκπαιδευτικούς 

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να  γνωρίζουν τρόπους αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού στο Φωτόδενδρο και σε άλλες εγκεκριμένες εκπαιδευτικές σελίδες
 • Να έχουν αντιληφθεί τις διαφορετικές διδακτικές απαιτήσεις της σύγχρονης και ασύγχρονης  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
 • Να έχουν κατανοήσει τις διάφορες μορφές ψηφιακού υλικού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους 

 Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να έχουν κατακτήσει τη μεθοδολογία σχεδιασμού ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, με τον  εντοπισμό και την ενσωμάτωση σε αυτά προσομοιώσεων και εικονικών εργαστηρίων ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους
 • Να έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία της οργάνωσης σεναρίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Να μπορούν να σχεδιάζουν ψηφιακά σενάρια και να ενσωματώνουν υλικό σε αυτά
 • Να οργανώνουν και να συντονίζουν μία εξ αποστάσεως διδασκαλία ,αναθέτοντας σύγχρονα και ασύγχρονα εργασίες στους μαθητές 

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης ψηφιακών πόρων και διδακτικών σεναρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να υιοθετήσουν μία θετική στάση απέναντι στην ενσωμάτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδακτική διαδικασία, σε ένα πλαίσιο συνδυασμού σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.


Συνεργασίες

EDIVEA Τμήμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σεμινάριο ΤΠΕ και συνεργατική δημιουργικότητα)

Πινδάρειο 2 Γυμνάσιο Θήβας 

ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας (Συντονιστής ΠΕ04 κος Γεώργιος Γιάννακας)


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κυπραίου Σταυρούλα-Ιωάννα(Εποπτεία : Δρ. Γεώργιος Γιάννακας Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ΠΕ04 ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας παροχή web εργαλείων Εργαστήριο EDIVEA πανεπιστημίου Κρήτης)

Στόχος δράσης

Η αξιοποίηση ψηφιακού υλικού που περιέχεται:  στο αποθετήριο του Υπουργείου Παιδείας “Φωτόδεντρο”, στα εκπαιδευτικά ιστολόγια science tube &  energy scate park και η χρήση web 2  εργαλείων,  για  την δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου στην 5η ενότητα  της Φυσικής Γ΄γυμνασίου στην e-class , που αναφέρεται στη μελέτη των  μηχανικών κυμάτων, στοχεύοντας να  κατανοήσουν οι μαθητές τη διδακτική ενότητα αξιοποιώντας,  ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , σε ένα  πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής μάθησης.

Χρόνος δράσης

Απρίλιος 2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation