Σχέδια μαθήματος

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΦΥΤΕΨΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ

ΦΥΤΕΨΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Αντώνης Μπουκουβάλας

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:"Φύτεψε την ελπίδα"

9 διδακτικές ώρες

Ανάγνωση ποιήματος για την καταστροφή του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στο κλίμα.

Ανάγνωση βιβλίου για την προστασία του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στο κλίμα.

Κατασκευή κολλάζ.

Δημιουργία ποιήματος-τραγουδιού από τους μαθητές.

Δημιουργία βίντεο.


Αποτελέσματα / επίδραση

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στο κλίμα.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γκίκας Γιάννης-Μπούτιου Ευαγγελία

Στόχος δράσης

Στόχος η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστασία του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στο κλίμα.

Χρόνος δράσης

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation