Καλές πρακτικές

Γυμνάσιο Κορώνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Gender inequality

Gender inequality
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Κορώνης


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Καλαποδά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του προγράμματος

 • Διαφορετικοί αλλά ίσοι. Ισότητα δικαιωμάτων και διακρίσεις.
 • Φυσικές διαφορές, διακρίσεις και ρατσισμός.
 • Η ισότητα, μια δημοκρατική αρχή, αποτέλεσμα διαδοχικών κατακτήσεων μέσα στην ιστορία, και η προστασία της από το νόμο.
 • Συλλογική και ατομική ευθύνη για την καταπολέμηση των ανισοτήτων.
 • Η Τέχνη ως μέσω έκφρασης της ισότητας και της διαφορετικότητας των ατόμων.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσω της πραγματοποίησης αυτού του έργου αναμένουμε οι μαθητές :

 • Να αναγνωρίσουν την έννοια του «διαφορετικού».
 • Να κατανοήσουν ότι η ισότητα είναι μια βασική δημοκρατική αρχή, το αποτέλεσμα διαδοχικών κατακτήσεων μέσα στην ιστορία και εγγράφεται μέσα στο νόμο
 • Να γνωρίσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες και ρεύματα που υποστήριξαν το δικαίωμα του ατόμου στη διαφορά.
 • Να εκφράσουν στάσεις και συναισθήματα μέσω δικών τους καλλιτεχνικών δημιουργημάτων
 • Να έρθουν σε επαφή με θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες ή όποια άλλα καλλιτεχνικά έργα σχετικής θεματολογίας
 • Να γνωρίσουν τα στάδια δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ
 • Να μπορούν χρησιμοποιούν προγράμματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας


Συνεργασίες

Για την πραγματοποίηση του έργου μας συνεργαστήκαμε με σχολεία της Τουρκίας καθώς και με ένα σχολείο από την Ιταλία

Επισκεφτήκαμε το διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που πραγματοποιείται στην Καλαμάτα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου

Καθόλη τη διάρκεια πραγματοποίησης του έργου μας υπήρχε συνεργασία με  το Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μουσελίμη Γεωργία, Καλαποδά Μαρία, Καλαποδά Μαρία, Κούτη Παναγιώτα, Λαμπρόπουλος Γεώργιος

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δημιουργία ντοκιμαντέρ και παρουσίασή του στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου,  καθώς επίσης και στο διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ  Πελοποννήσου της Καλαμάτας.

Συμμετοχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών σε διαγωνισμό μαθητικής ταινίας.


Στόχος δράσης

 Οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουμε όλοι έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, ανάγκες και επιθυμίες.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, γονείς

Χρόνος δράσης

Δεκέμβριος 2018-Απρίλιος 2019

Τόπος Δράσης

Κορώνη Μεσσηνίας

Ένταξη σε Δίκτυα

Μέσω της πλατφόρμας e twinning συνεργαστήκαμε με σχολεία της Ιταλίας και της Τουρκίας για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της ανισότητας των δυο φύλων σε όλους τους τομείς κυρίως όμως στην εκπαίδευση. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation