Σχέδια μαθήματος

Ελληνογερμανικος Εκπαιδευτικος Συλλογος


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Γερμανικό Παραμύθι

Γερμανικό Παραμύθι
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογερμανικος Εκπαιδευτικος Συλλογος


Διευθυντής Σχολείου

Ιωαννίδου Ευδοξία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο υλικό που έχει δημιουργηθεί από την υπεύθυνη για την εκπόνηση του προγράμματος εκπαιδευτικό, οι μαθητές  καλούνται να γράψουν λέξεις  που διδάσκονται  και να τις χρωματίσουν. Τα παραμύθια είναι απλοποιημένα και χωρισμένα σε 7-8 πολύχρωμες εικόνες. Κάτω από κάθε εικόνα υπάρχει ένας διάλογος, τον οποίο σε κάθε μάθημα τα παιδιά καλούνται να μάθουν. Μόλις όλα τα παιδιά έχουν επαναλάβει τον καινούριο διάλογο, τότε είναι σε θέση να τον δραματοποιήσουν και να παίξουν κουκλοθέατρο, αναλαμβάνοντας το καθένα αντίστοιχο ρόλο.

Κάθε παραμύθι αποτελεί μια διαφορετική διδακτική ενότητα και επομένως περιλαμβάνει διαφορετικούς διδακτικούς στόχους.

Συγκεκριμένα τα παραμύθια που διδάσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι τα εξής:

1) «Το ασχημόπαπο»

2) «Τα τρία γουρουνάκια»

3) «Πινόκιο»

Μέσα από το πρώτο παραμύθι τα παιδιά ακούν, διαβάζουν και γράφουν λεξιλόγιο σχετικό με τους μήνες, τις εποχές, τις ημέρες της εβδομάδας. Μέσα από τη διδασκαλία του δεύτερου παραμυθιού τους αριθμούς από το 11-20, τους χώρους του σπιτιού αλλά και διάφορα εργαλεία και από τον Πινόκιο, έννοιες παιχνιδιών, μουσικών οργάνων αλλά και επαγγελμάτων.

Τα παιδιά μέσα από τη διδασκαλία όλων των προαναφερόμενων παραμυθιών καταφέρνουν να καλύψουν 4 βασικές γλωσσικές δεξιότητες. Την αναγνωστική και ακουστική ικανότητα καθώς επίσης και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου


Αποτελέσματα / επίδραση

Αυτό που καταφέρνει ένας εκπαιδευόμενος μέσα από μια τέτοια διαδικασία είναι μέσα από την τόσο ευχάριστη αυτή εμπειρία ακρόασης, κατανόησης και  ανάληψης ρόλων να καταφέρει να εξοικειωθεί  ακουστικά με τη γερμανική γλώσσα και να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει και στον γραπτό (μικρές προτάσεις) αλλά και στον προφορικό λόγο του.

Θεωρούμε ότι η επιλογή ενός τέτοιου διδακτικού μέσου, όπως το παραμύθι, προσεγγίζει εκπαιδευτικά όλους τους μαθητές ανεξάρτητα εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και συναισθηματικών αναγκών. Μέσα από αυτή την ευχάριστη την διαδικασία, τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά και αφομοιώνουν ευκολότερα έννοιες, νέο λεξιλόγιο και έρχονται σε επαφή με τον γραπτό και προφορικό λόγο στη γερμανική γλώσσα.

Βασικό στόχος στο σχολείο μας είναι τα παιδιά όχι μόνο να μάθουν γερμανικά αλλά και να αγαπήσουν τη γερμανική γλώσσα και κουλτούρα.

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας με τον δημιουργικό και πρωτότυπο αυτόν τρόπο,  μπορεί να τροφοδοτήσει και να εξελίξει τον φανταστικό κόσμο των παιδιών και τους ενδυναμώνει μαθησιακά και συναισθηματικά. Αποτελεί εργαλείο διαχείρισης των συναισθημάτων τους, καλλιεργεί ηθικές αξίες   επιλύει προβληματικές καταστάσεις.

Η επιλογή του παραμυθιού ως μέσον για την επίτευξη των στόχων αυτών έχει θεωρητικό υπόβαθρο. Είναι το παιδαγωγικό εκείνο εργαλείο που στα χέρια και στην ψυχή των μαθητών μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη. Μόνο αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει και να εξελίξει τον φανταστικό κόσμο των παιδιών οδηγώντας τα μέσα από δημιουργικά μονοπάτια σε καινούριες ανακαλύψεις. Να διευρύνει τον κόσμο των εμπειριών τους, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό τους και τη δυνατότητά να εκφραστούνΣυνεργασίες

Συνεργασία με την υπεύθυνη εκπαιδευτικών της Γερμανίας στην Ελλάδα.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αντωνία Κακαρά, Δερμιντζάκη Κατερίνα, Κουρκουτά Βικτωρία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Η δράση αυτή παρουσιάστηκε σε μικρούτερους μαθητές του σχολείου μας αλλά και σε μια μεγάλη εκδήλωση στο ίδρυμα Ζήση με παριστάμενους γονείς αλλά και συγγραφείς.


Στόχος δράσης

Τα παιδιά: • Να έρθουν σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα, μέσα από μια ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία, όπως το παραμύθι, το θεατρικό παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, τη ζωγραφική. • Να είναι σε θέση να διηγηθούν ένα παραμύθι. • Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με το συγκεκριμένο αλλά και παρεμφερές λεξιλόγιο που προτείνεται σε κάθε παραμύθι. • Να ανταποκριθούν σε απλές ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου. • Να αρχίσουν τα ίδια να παράγουν αυθόρμητο λόγο με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.

Χρόνος δράσης

ένα σχολικό έτος (τρία τρίμηνα).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation