Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

«Γερμανοί αρχιτέκτονες στην περίοδο του κλασικισμού στην Αθήνα»

«Γερμανοί αρχιτέκτονες στην περίοδο του κλασικισμού στην Αθήνα»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η εμβάθυνση στην ιστορία της πόλεως των Αθηνών κατά τη διακυβέρνησή της από τους Βαυαρούς έγινε μέσα από τη γνωριμία με τα ιστορικά κτίρια που αναγέρθηκαν στη περίοδο του κλασικισμού.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Η κατανόηση από τους μαθητές της σχέσης που είχαν τα κτίρια με πρόσωπα και γεγονότα της εποχής, η γνωριμία με τους σχετιζόμενους αρχιτέκτονες και η διεύρυνση του λεξιλογίου τους στη γερμανική γλώσσα.

Δημιουργία παρουσίασης από τις ομάδες

https://docs.google.com/presentation/d/1oCmIq6OgSIbUy2FS09jknMPIsmVYMtt8EBT6WrQFMwo/edit?usp=sharingΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δραμουντάνη Κατερίνα

Στόχος δράσης

Εμβάθυνση στην ιστορία της πόλεως των Αθηνών κατά τη διακυβέρνησή της από τους Βαυαρούς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation