Καλές πρακτικές

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Γίνε ενεργός πολίτης

Γίνε ενεργός πολίτης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΜΥΓΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Συγκέντρωση καπακιών (1,5 τόνοι) κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και πώληση αυτών για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων που θα δοθούν σε ανήλικους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Στην προσπάθεια συγκέντρωσης των καπακιών έτρεξε εσωτερικός (ενδοσχολικός) διαγωνισμός και τα 2 πρώτα τμήματα που διακρίθηκαν στην συλλογή καπακιών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ)θα προχωρήσουν σε κοινή δράση (περιβαλλοντικού χαρακτήρα)


Αποτελέσματα / επίδραση

  • Ύστερα από την πώληση των καπακίων (σε εταιρεία ανακύκλωσης) αγορά 3 αναπηρικών αμαξιδίων που θα δοθούν σε ανήλικους με κινητικά προβλήματα (στο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων)
  • Ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
  • Αλληλεγγύη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο-ενσυναίσθηση
  • Συνεργασία για την κατάκτηση ενός κοινού στόχου


Συνεργασίες

  • Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ)
  • Δήμος Καισαριανής
  • Όμορρα σχολεία και τοπική κοινωνία
  • Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κυριακού Κλαίρη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

  • Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Εσωτερικός-ενδοσχολικός διαγωνισμός

Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ανακύκλωσης πλαστικού και προσφοράς στον συνάνθρωπο

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

Σεπτέμβριος 2019-Μάιος 2020

Τόπος Δράσης

1ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation