Καλές πρακτικές

Δημοτικό Σχολείο Γλαύκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Γνωριμία με την τοπική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά -Η γεωργία παράγοντας συνέχισης της ζωής ενός τόπου

Γνωριμία με την τοπική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά -Η γεωργία παράγοντας συνέχισης της ζωής ενός τόπου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Γλαύκης


Διευθυντής Σχολείου

Αρσενίου Βασιλική

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης και του etwinning προγράμματος «Ας ταξιδέψουμε στην Ελλάδα – LETS travel to Greece» ανάλαβαμε να παρουσιάσουμε τον τόπο μας σε σχεδόν 15-20 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Έτσι πέρα από τα αξιοθέατα και όλα όσα έχει ο τόπος μας, θελήσαμε να το ψάξουμε λίγο παραπάνω.

 Όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι οι επιλογές μας, είναι εκείνες που θα καθορίσουν το μέλλον μας και το μέλλον του κόσμου μας.

Οι μαθητές αφού γνώρισαν πρώτα οι ίδιοι καλύτερα τον τόπο τους, διαδώσανε στη συνέχεια δραστηριότητες οι οποίες ενεργοποιούν όλο και περισσότερους ανθρώπους και τους παρακινούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες κοντά στη φύση και με τη γεωργία που είναι κύρια ενασχόληση στον τόπο τους.

Τα ίδια τα παιδιά έγιναν διαφημιστές του τόπου τους και κατανόησαν πόσο σημαντική είναι η γεωργία.

Στηριζόμενοι και στο προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος «Μετατρέποντας τη γνώση σε δράση – Ξεκινώντας ένα σχέδιο Δράσης της Τοπικής Κοινότητας» μελετήσαμε την τοπική ύπαιθρο η οποία περιλαµβάνει περιοχές εξαίσιου φυσικού κάλλους µε τεράστια οικολογική αξία.

Η ελληνική ύπαιθρος είναι ένα από τα πιο όµορφα κοµµάτια του πλανήτη, πηγή ζωής και η βάση για έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας της πατρίδας µας και της συγκεκριμένης περιοχής που βρίσκεται το σχολείο μας και κατοικούν οι μαθητές και οι οικογένειες τους (Γλαύκη – Λάρισα – Θεσσαλία).

Η ποιότητα και η οµορφιά του φυσικού περιβάλλοντος και ο µοναδικός κοινωνικός ιστός που επικρατεί στις κοινωνίες της ελληνικής υπαίθρου, γεµάτος από τα ιδιαίτερα ελληνικά ήθη και έθιµα, τις παραδόσεις, και τα µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς του λαού µας.

Για να μπορέσουν οι μαθητές να δουν και να αγαπήσουν τον τόπο τους και τις δουλειές των γονιών τους και να γίνουν συνεχιστές αυτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη φύση και το περιβάλλον.


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές κατάφεραν:

  • Να κατανοήσουν την συμβολή της τοπικής παραγωγής, στην απασχόληση και  γενικά στην τοπική ανάπτυξη.
  • Να κατανοήσουν  τη σχέση της τοπικής παραγωγής και τοπικής κατανάλωσης, με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και την αειφόρο ανάπτυξη
  • Να συνδέσουν την κατανάλωση τοπικών και ποιοτικών προϊόντων με την υγεία και τη μακροζωία
  • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια για την αειφορία


Συνεργασίες

Μέσα από το etwinning πρόγραμμα «Ας ταξιδέψουμε στην Ελλάδα – LETS travel to Greece» ανάλαβαμε να παρουσιάσουμε τον τόπο μας σε σχεδόν 15-20 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Σιάτιστα, Ορεστειάδα, Καστοριά, Ιωάννινα, Αθήνα, Ηλεία, Σάμος, Ρόδος, Φολέγανδρος κ. ά.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δραγατογιάννη Παναγιώτα- Αρσενίου Βασιλική

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μέσω etwinning στο twinspace και με εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος τα ίδια τα παιδιά έγιναν διαφημιστές του τόπου τους.


Στόχος δράσης

• Γνωριμία με τον τόπο μας • Ευαισθητοποίηση και γνωριμία με τα τοπικά μας προϊόντα και τις ιδιαιτερότητές τους • Κατανόηση της σχέσης της τοπικής παραγωγής και τοπικής κατανάλωσης, με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και την αειφόρο ανάπτυξη • Γνωριμία των οικονομικών δραστηριοτήτων του τόπου • Κατανόηση της συμβολής της τοπικής παραγωγής, στην απασχόληση και γενικά στην τοπική ανάπτυξη.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

Σχολικό έτος 2018 - 2019

Τόπος Δράσης

Γλαύκη Λάρισας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation