Σχέδια μαθήματος

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Going Green

Going Green
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο με 19 τμήματα και 2 Τάξεις Υποδοχής, περίπου 500 μαθητές εκ των οποίων 30 περίπου είναι αλλοδαποί (πρόσφυγες κτλ), περίπου 40 μόνιμους εκπαιδευτικούς


Διευθυντής Σχολείου

Αναστάσιος Τοκμακίδης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το σενάριο στηρίζεται σε διαθεματική προσέγγιση με θέμα το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Όπως μαρτυρά ο τίτλος του σεναρίου, ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρακινηθούν οι μαθητές να παίρνουν αποφάσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον.  Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η εκμάθηση λεξιλογίου και γραμματικής ώστε οι μαθητές να διατυπώνουν απόψεις για το περιβάλλον, η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακά εργαλεία και νέες τεχνολογίες, και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για  περιβαλλοντικά θέματα μέσω παιχνιδιών και καινοτόμων δραστηριοτήτων.

 

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών ενθαρρύνεται μέσα από μαθητοκεντρικές, διερευνητικές, βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες. Επίσης, η αυτονόμηση των μαθητών προωθείται μέσα από δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης και  βιωματικές εργασίες που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εξελίσσουν αυτόνομα τις γνώσεις τους. Ακόμα, με το παρόν σενάριο αξιοποιούνται διάφορα ψηφιακά εργαλεία και ιστότοποι με στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές πολλαπλές δεξιότητες. 

 

Συγκεκριμένα, στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν μια αλληλεπιδραστική παρουσίαση με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την υπερθέρμανση του πλανήτη, και να ελέγξουν τις γνώσεις τους για το περιβάλλον με παιγνιώδη, διαδραστικά κουίζ. Στη συνέχεια,  παρακολουθούν ένα ηχητικό πρόγραμμα με θέμα τη μείωση της ρύπανσης χάρη στα μέτρα για τον κορωνοϊό, και συμπληρώνουν διαδραστικές ασκήσεις για την εκμάθηση λεξιλογίου και γραμματικών δομών. Έπειτα, συμμετέχουν σε καταιγισμό ιδεών σχετικά με τον αντίκτυπο των πράξεών μας στο περιβάλλον αναρτώντας απαντήσεις σε διαδικτυακό καμβά, και κάνουν δραστηριότητα κατανόησης προφορικού λόγου στο Φωτόδεντρο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος, διαλέγουν μία από τις πέντε βιωματικές δραστηριότητες που προτείνονται και ετοιμάζουν μια εργασία  χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν στην ενότητα αυτή.

 

Στη διάρκεια της πρώτης σύγχρονης εξ αποστάσεως συνεδρίας, οι μαθητές παίζουν ένα διαδραστικό κουίζ σε πραγματικό χρόνο, και λύνουν διαδραστικό σταυρόλεξο. Στη συνέχεια, παρακολουθούν μουσικό βίντεο για το περιβάλλον, συζητούν γι αυτό κι επιλέγουν εργασία για το σπίτι, η οποία αφορά τη δημιουργία infographic για την οπτικοποίηση του τραγουδιού ή podcast με απαγγελία ποιήματος που θα συνοδεύει το τραγούδι.

 

Στη διάρκεια της δεύτερης σύγχρονης εξ αποστάσεως συνεδρίας, οι μαθητές συμμετέχουν σε συζήτηση για το περιβάλλον, γράφουν συνεργατικά με Google Docs μια παράγραφο αναπτύσσοντας μια θεματική πρόταση,  παρουσιάζουν τις εργασίες τους και σχολιάζουν τις εργασίες των συμμαθητών τους. Μετά τη λήξη του μαθήματος, αναρτούν σχόλια για το μάθημα στο Forum της η-τάξης και συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος.


Αποτελέσματα / επίδραση

  • Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και να υιοθετήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αφθονίδου Κλημεντίνη

Στόχος δράσης

Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης

Χρόνος δράσης

συνδυασμός εξ αποστάσεως ασύγχρονης διδασκαλίας διάρκειας μιας εβδομάδας και σύγχρονης διδασκαλίας διάρκειας δύο διδακτικών ωρών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation