Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Κορώνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Γυναίκα είναι;

Γυναίκα είναι;
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Κορώνης


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Καλαποδά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η σύγχρονη εποχή βρίσκει τις γυναίκες να έχουν αποκτήσει πλήρη εξίσωση με τους άνδρες, τουλάχιστον σε νομικό επίπεδο. Ωστόσο, το γεγονός ότι για ένα μακροχρόνιο διάστημα η θέση της γυναίκας ήταν εμφανώς υποδεέστερη έναντι αυτής του άνδρα, έχει κληροδοτήσει συμπεριφορές σύμφωνα με τις οποίες, οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατώτερα όντα. Υπάρχει, λοιπόν, μια αντίθεση ανάμεσα στη θεωρία (νόμοι και θεσμοί) και στην πράξη (καθημερινή αντιμετώπιση της γυναίκας)

Στα πλαίσια της διερεύνησης της ύπαρξης πραγματικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, εκπονήσαμε ένα ντοκιμαντέρ, βασιζόμενο σε συνεντεύξεις τριών γυναικών. Η πρώτη κυρία απαντά στις ερωτήσεις της ομάδας μας, οι οποίες αφορούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών, σήμερα.

Η δεύτερη και η τρίτη αναφέρονται στο ρόλο της γυναίκας, συγκρινόμενο με αυτό των περασμένων δεκαετιών στην Ελλάδα.

 

Το πρόκριμα, λοιπόν, της εποχής μας είναι ο ουσιαστικός εκδημοκρατισμός, στα πλαίσια της οικογένειας, πρωτίστως, και της κοινωνίας, δευτερευόντως. Ας μην ξεχνάμε, ότι η γυναίκα, οποιονδήποτε ρόλο κι αν κληθεί να υπηρετήσει, θα ανταποκριθεί σε αυτόν επιτυχώς ή , έστω στο βαθμό που μπορεί να ανταποκριθεί κι ένας άνδρας. Ας της δώσουμε θέση ισάξια με αυτή του άνδρα, τη θέση που της αξίζει.


Στόχος δράσης

Η ισότητα των φύλων
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation