Μαθητικές δημιουργίες

6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η θάλασσα είναι η ζωή μας

Η θάλασσα είναι η ζωή μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 3/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ, ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού E-Twinning προγράμματος τα νήπια έμαθαν για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και συνεργάστηκαν για την κατασκευή αφίσας με περιβαλλοντικό μήνυμα.


Στόχος δράσης

Περιβαλλοντική συνείδηση, συνεργασία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation