Καλές πρακτικές

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Η διατροφική αξία της σοκολάτας

Η διατροφική αξία της σοκολάτας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Καραπά Χριστίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Εκπαιδευτική εκδρομή, Μικροί Ήρωες, συμμετοχή σε βιωματικό πρόγραμμα για τη σοκολάτα και απασχόληση σε αθλοπαιδίες (29/3/2018) (Το σύνολο των τριών τμημάτων)


Αποτελέσματα / επίδραση

Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διατροφήςΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

8 εκπαιδευτικοί

Στόχος δράσης

Να μάθουν τα παιδιά για τις διατροφικές αξίες της σοκολάτας, αλλά και για το πότε μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία μας.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

1 ημέρα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation