Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Η Φιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Φιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μετά την επεξεργασία του θέματος της Φιλίας στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τις διεθνείς φιλίες. Αξιοποιώντας το Προγραμμα του Europe Direct "Έχετε απορίες για την ΕΕ; Οι ειδικοί του ΕΛΙΑΜΠΕ απαντούν!" οι μαθητές διαμόρφωσαν τα ερωτήματά τους και τα αποτύπωσαν μέσω ανάλογων φωτογραφιών. Το τελικό προϊόν που καταθέσαμε ως μαθητική ομάδα στο ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα βίντεο με τις ερωτήσεις μας, προκειμένου να λάβουμε τις απαντήσεις των ειδικών.


Αποτελέσματα / επίδραση

- Η προσωπική και συλλογική έκφραση των μαθητών.

- Η αλληλεπίδραση με τους φορείς της ΕΕ στη χώρα μας.

- Η ενίσχυση του αισθήματος του πολίτη - Έλληνα και Ευρωπαίου - στους μαθητές.

- Η  εξοικείωση με τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς.

- Ο ψηφιακός εγγραμματισμός.Συνεργασίες

EUROPE DIRECT - ΕΛΙΑΜΕΠ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σουρίδη Παναγιώτα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρονικά μέσα, You Tube

 


Στόχος δράσης

Ο ανοιχτός διάλογος με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Χρόνος δράσης

Ιανουάριος 2021

Τόπος Δράσης

Διαδικτυακή δημιουργία μαθητών - Σχολείο

Ένταξη σε Δίκτυα

Δίκτυο σχολείων συνεργαζόμενων με το ΕΛΙΑΜΕΠ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation