Μαθητικές δημιουργίες

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους, κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων

Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους, κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου


Διευθυντής Σχολείου

Σκεπετάρη Γεωργία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου βρίσκεται σε μια εργατική περιοχή, όπου διαβιούν διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Υπάρχει ο πληθυσμός των Ρομά, μεγάλος αριθμός ομογενών Ελλήνων από περιοχές της ανατολικής Ευρώπης και κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και πολίτες από την Αφρική και την Ασία. Κατά συνέπεια, στο νηπιαγωγείο  φοιτούν παιδιά αυτών των πληθυσμών, παιδιά με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Κρίνεται αναγκαία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, η εφαρμογή προσεγγίσεων και παρεμβάσεων, οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες θα επιδιώξουν  την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη δημιουργία στάσεων και τρόπων συμπεριφοράς


Στόχος δράσης

Επικοινωνία, Αποδοχή, Συμμετοχή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation