Μαθητικές δημιουργίες

2ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η Γη είναι στα χέρια μας!

Η Γη είναι στα χέρια μας!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας


Διευθυντής Σχολείου

Σταυρούλα Κωνσταντίνου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος που υλοποιούμε στο σχολείο, κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποφασίσαμε με τα παιδια να δημιουργήσουμε μια ομαδική ψηφιακή αφίσα για να ενημερώσουμε την γειτονιά μας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των σκουπιδιών. Σκεφτήκαμε το σύνθημα ¨Η Γη είναι στα χέρια μας!", εκφράστηκαν με ατομικές δημιουργίες που ενώθηκαν σε μια μεγάλη ομαδική με το photocollage. Ανέλαβαν να τοιχοκολλήσουν την ατομική τους αφίσα αλλά και να εκτυπώσουν και να τοιχοκολλήσουν την ομαδική ψηφιακή αφίσα στη γειτονιά για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο!


Στόχος δράσης

Να συνειδητοποιήσουν την ατομική ευθύνη απέναντι στον πλανήτη μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation