Καλές πρακτικές

9ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΗΣ  ΓΗΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

9ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

Στο Σχολείο μας φοιτούν 206 μαθητές/ιες και σε ποσοστό 48% είναι αλλοδαποί.Συμμετέχουμε ως Σχολείο στο Άτυπο Δίκτυο για το Αειφόρο Σχολείο απ΄το Σχ. Έτος 2018-2019 έως και σήμερα Σε αυτό το διάστημα έχουμε προσεγγίσει το ζήτημα του περιβάλλοντος από την οπτική των Προσφύγων με το Θέμα "ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ". Αυτή τη Σχολική χρονιά προσεγγίζουμε τo Πρόγραμμα "zero waste" με τη Δευτέρα Τάξη, αρχικά, ως εμψυχωτές, δραστηριοποιώντας όλο το Σχολείο στη δράση "Ανακύκλωση - Σκουπίδια χωρίς Σπίτι".


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Τάρλα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

To παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  είναι προϊόν  ετών   εργασίας μέσω βιωματικών μεθόδων Διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της Δευτέρας και της Πρώτης τάξης. Αφορμή της αποτέλεσε   αφενός, η  ανάγκη της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων στη Σχολική μας Μονάδα, και αφετέρου η εμπειρία και η έμπνευση  από τη συμμετοχή της Σχολικής μας Μονάδας στο άτυπο δίκτυο «Αειφόρο Σχολείο» (Σχ. Έτος 2018-2019) και στη Δράση «ZERO WASTE» (Σχ. Έτος  2019-2020)  με πρωτοβουλία  του Συντονιστή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (4ο ΠΕΚΕΣ Δ΄ Αθήνας - Αττικής).

Η  σημαντικότερη αιτία για αυτό το εγχείρημα ήταν η  ανάγκη εφαρμογής ενός συστηματικότερου πλαισίου υποστήριξης των μαθητών του  Σχολείου μας στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Σχολείο αλλά και τη διάχυση καλών πρακτικών στη Σχολική ζωή αλλά και στην καθημερινότητά τους.

Στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται, επίσης : α) η Δράση «Σκουπίδια χωρίς Σπίτι» με πρωτοβουλία της Β΄ Τάξης  και β) ερωτηματολόγιο για τις αντιλήψεις των μαθητών του Σχολείου  σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Σχολική Μονάδα.

   

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Παρουσίαση Δράσεων του Προγράμματος  σε μαθητές

Προγραμματισμός παρουσίασης δράσεων στο Νηπιαγωγείο

Προγραμματισμός  παρουσίασης δράσεων στο  8ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕΣυνεργασίες

Άτυπο Δίκτυο  "Αειφόρο Σχολείο - ZERO WASTE"

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΝΤΙΝΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δραματοποίηση, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, Εικαστικά, Μουσική, Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά

 


Στόχος δράσης

Εξοικείωση με το Περιβάλλον

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Τόπος Δράσης

Το Σχολείο, επίσκεψη στο Κέντρο Ανακύκλωσης Βάρης

Ένταξη σε Δίκτυα

Άτυπο Δίκτυο  "Αειφόρο Σχολείο - ZERO WASTE"

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation