Καλές πρακτικές

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Η καρδια σου στα χέρια μου: Μαθαίνω ΚΑΡΠΑ

Η καρδια σου  στα χέρια μου:  Μαθαίνω   ΚΑΡΠΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Είμαστε ένα μικρό σχολείο σε αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Προσπαθούμε να παρέχουμε μορφωτικά αγαθά, ευκαιρίες μάθησης αλλά και αποτελεσματικής κοινωνικοποίησης. Πιστεύουμε πως επιδιώκοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας, στην πραγματικότητα επιδιώκουμε την βελτίωση της κοινωνίας μας.


Διευθυντής Σχολείου

Λέλεκα Δέσποινα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

 Σε αυτό το πρόγραμμα εντάχθηκαν οι μαθητές της Β΄ γυμνασίου. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας στις πρώτες βοήθειες και ιδιαίτερα στην ΚΑΡΠΑ. Από τη διαδικασία αυτή και μετά από αξιολόγηση που έγινε από την ομάδα ΚΑΡΠΑ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης επιλέγησαν τρεις μαθητές οι οποίοι έλαβαν πιστοποιητικό εκπαιδευτή ΚΑΡΠΑ. Οι μαθητές αυτοί μαζί με τους καθηγητές του σχολείου μας  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κάθε χρόνο θα εκπαιδεύουν τους νέους μαθητές του σχολείου μας, στις παροχή πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ υπό την εποπτεία των μελών ΚΑΡΠΑ της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και έχει σαν στόχο του μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία να δημιουργήσει σε βάθος χρόνου έναν ικανό πληθυσμό πολιτών κατάλληλα εκπαιδευμένων στη παροχή πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα του παραπάνω προγράμματος ήταν θετικά. Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αγκάλιασαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παραπάνω πρωτοβουλία. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε στις πρώτες βοήθειες και ιδιαίτερα στη ΚΑΡΠΑ το σύνολο σχεδόν των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Έχοντας  αποκτήσει πλέον εμπειρία μπορούμε να συνεχίσουμε και την επόμενη σχολική χρονιά τη συνεργασία μας με το τμήμα ΚΑΡΠΑ της Ιατρικης Σχολης του Π.Κ και να συνεχίσουμε την εκπαίδευση των μαθητών μας.Συνεργασίες

Για την πραγματοποίηση του προγράμματος το Γυμνάσιο του Αγίου Μύρωνα συνεργάστηκε με το τμήμα ΚΑΡΠΑ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τζιαμπάζης Στράτος - Διαμαντάκης Γιάννης - Αγαπητός Μπάμπης - Παναγιωτάκη Ιωάννα - Παπαδογιάννης Σπύρος - Μαστρογιωργάκη Μαρία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Το παραπάνω πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στους γονείς των μαθητών μας στη τελική εκδήλωση του σχολείου μας καθώς επίσης φωτογραφίες και αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.


Στόχος δράσης

Ενημέρωση μαθητών σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και εκμάθηση μαθητών στη μέθοδο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές - Εκπαιδευτικοί.

Χρόνος δράσης

Σχολικό Έτος 2018 - 2019

Τόπος Δράσης

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation