Μαθητικές δημιουργίες

2o Νηπιαγωγείο Ζαγοράς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η Μόλυνση της γης μας

Η Μόλυνση της γης μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o Νηπιαγωγείο Ζαγοράς

Νηπιαγωγείο, 10 παιδιά


Διευθυντής Σχολείου

Αντιγόνη Χαυδατούρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

τα παιδιά ζωγραφίζουν τις πραγματικές αιτίες τις μόλυνσης καυσαέρια από τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα, την κάυση


Στόχος δράσης

Τα παιδιά να κατασκευάσουν μία αφίσα απεικονιζοντας το σοβαρό πρόβλημα της γης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation