Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ

Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ


Διευθυντής Σχολείου

ΟΛΓΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα δύο ομαδικά έργα αναπαριστούν την επεξεργασία που περνάει το νερό για να φτάσει στο σπίτι μας και στη συνέχεια, τη διαδρομη του νερού από τη σωλήνα απόχέτευσης προς τη θάλασσα. Τα δύο έργα ξεκίνησαν από απόρία κάποιων μαθητών. 


Στόχος δράσης

Να κατανοήσουν οι μαθητές την επεξεργασία του νερού μέχρι να φτάσει στο σπίτι μας και από τη σωλήνα αποχέτευσης στη θάλασσα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation