Καλές πρακτικές

ΔΗΜΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

H πανίδα του τόπου μου -Ομορφαίνω την αυλή του σχολείου μου

H πανίδα του τόπου μου -Ομορφαίνω την αυλή του σχολείου μου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ

2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Γνωρίζουμε τη χλωρίδα του τόπου μας και το ρόλο της στο οικοσύστημα,υιοθετούμε γωνιές του σχολείου μας και φυτεύουμε φυτά του τόπουμας .Φροντίζουμε  περιοχές με προστατευόμενα φυτά.Ερευνάμε τη θέση διαφόρων ειδών στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων.Κάνουμε γνωστά τα αποτελέσματα στη σχολική και τοπική κοινότητα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Εστίαση στην αειφόρο διαχείρηση και προστασία του περιβάλλοντος,άμεση δράση σε τοπικό επιπεδο,ευαισθητοποίηση στη σωστή χρήση των φυσικών πόρων, καλλιέργεια αξιών ,άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.Συνεργασίες

Σύλλογος Γονέων του σχολείου,Πολιτιστικός Σύλλογος Πολλωνίων Μήλου,Φυτώριο Εταιρείας Imerys,Βιβλιοθήκη Επάλ Μήλου ,Νηπιαγωγείο Πολλωνίων Μήλου


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Εικοσιπεντάκη Ανδριάνα ,Σκαρμούτσου Μαρία,Βασιλιπούλου Βασιλική

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Αφίσα ,φυλλάδιο ενημέρωσης


Στόχος δράσης

Ανάδειξη της χλωρίδας του τόπου μας

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές ,εκπαιδευτικούς και κοινωνία

Χρόνος δράσης

Ιανουάριος - Ιούνιος 2020

Τόπος Δράσης

Πολλώνια Μήλος

Ένταξη σε Δίκτυα

Πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation