Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Health Book ( To βιβλίο της υγείας)

Health Book ( To βιβλίο της υγείας)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Υγείας στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθήτριες και οι μαθητές της ΣΤ Τάξης έκαναν το παραπάνω project ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. Αρχικά έδωσαν τοη λέξη υγεία σε διάφορες γλώσσες, εκμεταλλευόμενοι τους/τις δίγλωσσους μαθητές/τριες τις τάξεις και στη συνέχεια έφτιαξαν  κανόνες που συμβάλλουν στη διατήρηση και την προάσπιση της υγείας μας, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας κας Πανταζή Άννας


Στόχος δράσης

3
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation