Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Α.Ε.


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ηλεκτρονικό παιχνίδι ερωτήσεων - Quiz

Ηλεκτρονικό παιχνίδι ερωτήσεων - Quiz
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Α.Ε.


Διευθυντής Σχολείου

Γραμματικού Αμαλία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στόχος δράσης

Η προώθηση οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς των παιδιών και η διάχυση των οικολογικών μηνυμάτων στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation