Καλές πρακτικές

3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ημέρα της Γης

Ημέρα της Γης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

Δημόσιο Δημοτικό σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Κανελλόπουλος Δημήτριος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η δραστηριότητα εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας του Covid-19.  Χρησιμοποιήθηκαν διαμοιραζόμενα αρχεία παρουσιάσεων με στόχο την εξ αποστάσεως συνεργασία των μαθητών και την δημιουργία ενός κοινού έργου-παραδοτέου.

Το αποτέλεσμα είναι το Ψηφιακό μας βιβλίο :

Earth Day

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Το αποτέλεσμα της δράσης είναι το ψηφιακό μας βιβλίο: Earth Day

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Φανή Καραολή

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας Γης μέσω της παρουσίασης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

 


Στόχος δράσης

Παρουσίαση της Ημέρας της Γης ως θεσμός καθώς και δράσεις που είναι αναγκαίες για την προστασία του πλανήτη μας

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές-Εκπαιδευτικούς-Γονείς

Χρόνος δράσης

Η δραστηριότητα διήρκησε 1 εβδομάδα

Τόπος Δράσης

Εξ αποστάσεως - Κάθε μαθητής συμμετέχει και προσφέρει στο συνολικό παραγόμενο αποτέλεσμα ατομικά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation