Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ημερολόγιο 2018

Ημερολόγιο 2018
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Κουτσιάρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το θέμα του Ημερολογίου είναι Παγκόσμιες Ημέρες αφιερωμένες σε κοινωνικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα που αφορούν προσωπικά τους μαθητές.

 

Παιδαγωγικοί στόχοι:

Επιδιώκεται τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν σχετικά με το ρόλο του ενεργού πολίτη. Επίσης να αναπτύξουν δεξιότητες ατομικές και κοινωνικές, καθώς και γνώσεις και στάσεις που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία.

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Συζήτηση με τα παιδιά για την εκάστοτε Παγκόσμια Ημέρα με παράλληλη προβολή σχετικών εικόνων και βίντεο.

Συνεργασία με άλλους φορείς:

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, επίσκεψη οδοντιάτρων και διατροφολόγων στο σχολείο μας, επίσκεψη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας για την έκθεση φωτογραφίας με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δημιουργία εικαστικών έργων με διάφορες τεχνικές με αφορμή τους προβληματισμούς που προέκυψαν.

Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων:

Πώληση του Ημερολογίου στο σχολικό φιλανθρωπικό Bazaar.

Αποτελέσματα:

Εφαρμογή διαθεματικότητας, προβληματισμός των μαθητών σχετικά με κοινωνικά ζητήματα, έσοδα από την πώληση του Ημερολογίου που διατέθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό


Στόχος δράσης

Δημιουργία έντυπου ημερολογίου με θέμα Παγκόσμιες Ημέρες αφιερωμένες σε κοινωνικά ζητήματα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation