Μαθητικές δημιουργίες

31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

31ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές εργάστηκαν στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν.


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation