Σχέδια μαθήματος

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

How expensive is your t-shirt?

How expensive is your t-shirt?
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Β. Καραμπέτσου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Συνοπτική περιγραφή

Η διδακτική πρακτική αποτελεί  συνέχεια προηγούμενης, στην οποία οι μαθητές ασχολήθηκαν με κείμενο σε μορφή jigsaw reading, σχετικά με το θέμα Fast Fashion (Ενότητα 6, Fast Fashion, διδακτικό εγχειρίδιο της Α’ Λυκείου). Η εκπαιδευτικός με τους μαθητές εργάζονται μέσω η-τάξης (σε σύγχρονη συνεδρία), σε video TEDEd με τον τίτλο The life-cycle of a T-shirt. Μέσω χρήσης νοητικών χαρτών η εκπαιδευτικός προετοιμάζει τους μαθητές για λεξιλόγιο που θα χρειαστούν και διευκολύνει την κατανόηση του ακουστικού κειμένου. Επίσης γίνεται αξιοποίηση ερωτήσεων κατανόησης που παρέχονται μετά το video στο site TEDEd. Κατόπιν οι μαθητές εργάζονται  σε ασύγχρονη συνεδρία, σε ομάδες 3 ατόμων ώστε να δημιουργήσουν flashcards με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου Quizlet.


Αποτελέσματα / επίδραση

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Φλώρου Παρασκευή ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας

Στόχος δράσης

Οι διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές: (α) σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις γνώσεις για τον κόσμο (κριτικός γραμματισμός) - να έρθουν σε επαφή με ένα θέμα που έχει περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες και να ευαισθητοποιηθούν μέσω της νέας γνώσης (β) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο - να κατανοήσουν σύνθετα νοήματα σε εκτενές προφορικό κείμενο που αφορά σε κοινωνικό-επιστημονικό θέμα και να εντοπίσουν σε αυτό πληροφορίες (πληροφοριακός γραμματισμός) - να διατυπώσουν την άποψή τους σε σχέση με τις πληροφορίες του κειμένου με σαφήνεια, παραθέτοντας παραδείγματα (πληροφοριακός γραμματισμός) - να κατανοήσουν νέο λεξιλόγιο από το προφορικό κείμενο με τη βοήθεια νοητικού χάρτη (οπτικός γραμματισμός) - να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο λεξιλόγιο από προφορικό κείμενο και να δημιουργήσουν κάρτες εκμάθησης (πληροφοριακός γραμματισμός) (γ) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας (ψηφιακός γραμματισμός) - να εργαστούν στο περιβάλλον της η-τάξης - να γνωρίσουν ψηφιακά εργαλεία για δημιουργία νοητικών χαρτών - να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά λεξικά και ένα ψηφιακό εργαλείο για δημιουργία καρτών εκμάθησης λεξιλογίου

Χρόνος δράσης

2 διδακτικές συνεδρίες, σε σύγχρονη (60΄) και ασύγχρονη (60΄) εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation