Σχέδια μαθήματος

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Ignaz Semmelweis: An unsung Hero

Ignaz Semmelweis: An unsung Hero
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Β. Καραμπέτσου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Συνοπτική περιγραφή

Η διδακτική παρέμβαση βασίζεται στη διερευνητική μάθηση και προωθεί την αυτονόμηση και την αυτενέργεια των μαθητών. Ξεκινώντας από καταιγισμό ιδεών και την παρακολούθηση βίντεο μικρής διάρκειας, οι μαθητές παροτρύνονται να ερευνήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες για 3 σημαντικούς επιστήμονες, που όμως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί παρά την προσφορά τους στην ανθρωπότητα. Κατόπιν εργαζόμενοι σε συνεργατικό εργαλείο, μεταφέρουν τις πληροφορίες τους σε λογισμικό παρουσίασης και το αναρτούν στην η-τάξη καθώς και στο blog της τάξης, προκειμένου να διαβαστεί από συμμαθητές τους.  

 


Αποτελέσματα / επίδραση

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Φλώρου Παρασκευή ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας

Στόχος δράσης

Οι διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές: (α) σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις γνώσεις για τον κόσμο (πληροφοριακός γραμματισμός) - Να αναζητήσουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες για αφανείς ήρωες από την επιστήμη - Να κατανοήσουν τη σημασία τήρησης κανόνων υγιεινής (β) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο (οπτικός και πληροφοριακός γραμματισμός) - Να κατανοούν το περιεχόμενο ενός κειμένου δημοσίου λόγου, μέσω βίντεο - Να παρουσιάζουν περιληπτικά τα σημαντικότερα σημεία ενός κειμένου και να το προσαρμόζουν ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό περιβάλλον (γ) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας (ψηφιακός γραμματισμός) -Να χρησιμοποιούν εργαλεία άμεσης αποτύπωσης ιδεών - Να αναζητούν πληροφορίες σε διαδικτυακές πηγές - Να χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία παρουσιάσεων - Να αναρτούν σύνδεσμο σε Blog.

Χρόνος δράσης

1 διδακτική ώρα 45 λεπτών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation