Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Μυτιλήνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

«Imaginaction» Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής έργου eTwinning

«Imaginaction» Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής έργου eTwinning
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης βρίσκεται στη Μυτιλήνη, πρωτεύουσα της Λέσβου.Το έμψυχο δυναμικό του σχολείου περιλαμβάνει 244 μαθητές και 29 καθηγητές .Το σχολείο λειτουργούν 11 τμήματα Γενικής Παιδείας για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου καθώς και 6 τμήματα ένταξης τα οποία αφορούν μαθητές με μαθησιακές ανάγκες. Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα από όλες τις ειδικότητες Γενικής Παιδείας καθώς επίσης και ξένες γλώσσες αγγλικά και Γαλλικά ή γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Παράλληλα ο εθελοντισμός, η διαφορετικότητα, τα δικαιώματα των νέων της Ευρώπης, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος και άλλα θέματα, όπως η παχυσαρκία, η σωστή διατροφή, ο ενδοσχολικός εκφοβισμός, το ασφαλές διαδίκτυο, η πρόληψη καπνίσματος, πρώτες βοήθειες, η οδική συμπεριφορά εντάσσονται με τη μορφή ημερίδων αλλά και άλλων δράσεων, στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου μας. Στο σχολείο μας στοχεύουμε στην εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών. Το σχολείο είναι προσανατολισμένο στην υποστήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με την υλοποίηση πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων κάθε χρόνο τα οποία αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα ταλέντα των μαθητών παρακινώντας τους στην αναζήτηση της γνώσης. Επιπλέον υλοποιούνται κάθε χρόνο προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Το σχολείο διαθέτει 9 αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με σύστημα προβολής ή διαδραστικό πίνακα. Το εργαστήριο Πληροφορικής είναι πιστοποιημένο για εκπαίδευση β επιπέδου στις ΤΠΕ. Σε αυτό τη φετινή χρονιά γίνονται δωρεάν μαθήματα εκμάθησης ΤΠΕ, αλλά και STEM-ρομποτικής Τέλος διατηρείται βιβλιοθήκη με αρκετές εκατοντάδες τίτλους βιβλίων, ενώ επίσης το σχολείο διαθέτει μουσικά όργανα καθώς και αίθουσα εκδηλώσεων (γυμναστήριο).


Διευθυντής Σχολείου

Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η παρούσα δράση αφορά την υλοποίηση του έργου eΤwinning κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 με τίτλο «ImagineAction». Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από την συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών από 8 Ευρωπαϊκά σχολεία και η διάρκειά του ήταν 9 μήνες. Αντικείμενο του έργου ήταν η διάδοση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, και η προτροπή των μαθητών για προβληματισμό, ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσεων από μέρους τους σε τοπικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μαθητές έδρασαν σε μικτές-διεθνείς ομάδες, μελέτησαν του 17 στόχους, έγινε επιλογή ενός από τους 17 για την κάθε ομάδα μαθητών, ανέπτυξαν ποιοτικό περιεχόμενο συνεργατικά, και απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από την συνεργασία μέσω εργαλείων ΤΠΕ.

Αρχικό στάδιο σε όλα τα συνεργατικά project είναι η γνωριμία των μελών των ομάδων εργασίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σε όσο το μεγαλύτερο βαθμό η συνεκτικότητα των ομάδων. Η εξ αποστάσεως συνεργασία με άγνωστα άτομα, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες απαιτεί ακόμα περισσότερο μια διαδικασία εξοικείωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις μέσω της πλατφόρμας του Twinspace:

  • Οι μαθητές δημιούργησαν προφίλ στο Twinspace όπου περιέγραψαν σύντομα τα ενδιαφέροντά τους, Η χρήση φωτογραφιών έγινε μόνο από όσους μαθητές είχαν παραδώσει έντυπο γονικής συναίνεσης
  • Οι μαθητές από κάθε σχολείο παρουσίασαν σε ένα διαδικτυακό διαδραστικό πίνακα (padlet) την ομάδα τους, ενώ παράλληλα δέχθηκαν και απάντησαν σε σχόλια ή ερωτήσεις των άλλων μαθητών
  • Δημιουργήθηκε ειδικό φόρουμ ανταλλαγής μνημάτων καλωσορίσματος εντός του Twinspace
  • Μαθητές σχεδίασαν πιθανά λογότυπα του έργου και ακολούθησε ψηφοφορία για την επιλογή του καλύτερου.

Η θεματική του έργου απαίτησε οι μαθητές, δρώντας ως ερευνητές-δημοσιογράφοι να διερευνήσουν το σκεπτικό ανάπτυξης αλλά και το περιεχόμενο των δεκαεπτά βιώσιμων στόχων που τέθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να αποκτήσουν άποψη επί των θεμάτων τα οποία πραγματεύονται.

Εργαζόμενοι σε εθνικές ομάδες κατ’ αρχήν οι μαθητές εντοπίζουν θέματα και καταστάσεις σε τοπικό επίπεδο, τα οποία σχετίζονται με κάποιου από του στόχους αυτούς, και κατόπιν αφού συσταθούν μικτές διεθνείς ομάδες έρευνας, με κοινά ενδιαφέροντα, συνεργάζονται μεταξύ τους και προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Για την σύσταση των ομάδων απαιτήθηκε η αλληλεπίδραση των μαθητών μέσω ενός φόρουμ συζητήσεων.

Οι μικτές διεθνείς ομάδες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις τους, τους προβληματισμούς τους καθώς και οτιδήποτε περιεχόμενο επιθυμούν (συνεντεύξεις, ιστορίες, απόψεις κλπ) με δύο τρόπους. Και τις δύο δράσεις είχαν τεθεί προθεσμίες οι οποίες τηρήθηκαν σε γενικές γραμμές αυστηρά, εκτός λίγων εξαιρέσεων.

Σε πρώτη φάση μέσω του γραπτού λόγου, οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν άρθρα σχετικά με την περιγραφή του βιώσιμου στόχου τον οποίον επέλεξαν και να προτείνουν πιθανές λύσεις στα ανάλογα προβλήματα, Η συνεργασία σε όλες τα στάδια έγινε μέσω της πλατφόρμας Twinspace και των εκάστοτε συνεργατικών εργαλείων.

Η δεύτερη και τελευταία φάση ήταν η δημιουργία ενός διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού, στο οποίον οι μαθητές παρουσίασαν γνώμες, απόψεις, συνεντεύξεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο βιώσιμο στόχο σε τοπικό επίπεδο. Τα μέλη των μεικτών ομάδων από κάθε σχολείο, επέλεξαν θέμα, έγραψαν το σενάριο και ηχογράφησαν το ηχητικό κομμάτι προσθέτοντας ηχητικά εφέ και περιβάλλοντες ήχους ή μουσικές (ελεύθερες δικαιωμάτων). Κατόπιν έκαναν επεξεργασία της ηχογράφησης και κάποιοι μαθητές ανέλαβαν τη ένωση των ηχητικών από κάθε χώρα.

Χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα

 

Ψηφιακό εργαλείο/λογισμικό

Περιγραφή

Tricider.com

Ψηφοφορία, επιλογή καλύτερου περιεχομένου

Padlet.com

Τοίχος αναρτήσεων περιεχομένου

Google docs

Συνεργατική ανάπτυξη κειμένου/ερωτηματολόγια αξιολόγησης

LogoFactory.com

Δημιουργία λογότυπου

Speaker.com

Ανάρτηση podcasts

Audacity

Επεξεργασία ήχου


Αποτελέσματα / επίδραση

Το αντικείμενο ενασχόλησης του έργου, και οι αυξημένες απαιτήσεις που τέθηκαν για την υλοποίηση τους, στόχο έχουν να παράγουν ποικίλα παιδαγωγικά οφέλη μέχρι το τέλος της δράσης. Έτσι οι μαθητές:

  • εξοικειώνονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και συνεργάζονται προκειμένου να λάβουν δράση
  • αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας σε ξένη γλώσσα
  • προάγουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργατική γραφή, δεξιότητες κριτικής σκέψης κατά την αναζήτηση, επιλογή και οργάνωση σχετικών πληροφοριών σε επιλεγμένο θέμα
  • ενισχύουν την περιέργεια όσον αφορά την προσέγγιση υλοποίησης ραδιοφωνικών προγραμμάτων, προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις μίας τέτοιας παραγωγής υλικού και γνωρίζουν λεπτομέρειες και απαιτήσεις της συγγραφής σεναρίου ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους ραδιοφωνικών εκπομπών (συνεντεύξεις, συνομιλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, δράμα, διηγήματα, ντοκιμαντέρ, ειδήσεις, κριτικές ...).
  • αποκτούν νέα ερεθίσματα όσον αφορά την χρήση εργαλείων και λογισμικών ΤΠΕ προκειμένου να υλοποιήσουν αποτελεσματικά εργασίες όπως η σύνταξη κειμένων-άρθρων, η επεξεργασίας ήχου, η χρήση συνεργατικών εργαλείων ιστού (web0) για προγράμματα δημοσίευσης, επεξεργασίας, σχολιασμού και βαθμολόγησης.
  • επικοινωνούν συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους συμμαθητές και τους συνεργάτες στο εξωτερικό, αποκτούν συνεργατικές δεξιότητες μάθησης και αναπτύσσουν διαπολιτισμικές δεξιότητες

 Συνεργασίες

Η Ευρωπαϊκή δράση eTwinning από το 2005 που ξεκίνησε ως τμήμα του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, έως και σήμερα, ως μία δράση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, αποτελεί ένα βασικό όχημα στην σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Η ολοένα και μεγαλύτερη διάδοσή της δράσης στα Ευρωπαϊκά σχολεία, ενισχύει την διερευνητική-συνεργατική μάθηση χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ και εφαρμογές Web 2.0 σέ ένα οργανωμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων που διαμορφώνονται από τους ίδιους τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Στο παρόν έργο etwinning έλαβαν μέρος 8 Ευρωπαικά σχολεία (17 εκπαιδευτικοί και 364 μαθητές είναι εγγεγραμένοι στο έργο). Από το σχολείο μας έλαβε μέρος ένα τμήμα 23 μαθητών από την Γ γυμνασίου με ένα εκπαιδευτικό.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1 από το σχολείο μας, 17 εκπαιδευτικοί από 9 Ευρωπαικά σχολεια

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος είναι η ηλεκτρονική δημοσίευση των ηχητικών (podcasts) που προετοίμασαν οι μικτές ομάδες των μαθητών από τα συνεργαζόμενα Ευρωπαικά σχολεία, υπό μορφή ενός online ραδιοφωνικού σταθμού.  Αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς


Στόχος δράσης

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους στόχους βιώσιμής ανάπτυξης, αλλά και η απόκτηση δεξιοτήτων στην χρήση ξένων γλωσσών, την συνεργασία και στην χρήση λογισμικών και δικτυακών υπηρεσιών γενικής χρήσης αλλά και εξιδεικευμένου λογισμικού.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

Βασικό χαρακτηριστικό του έργου ήταν η ενσωμάτωση στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Για την περίπτωση του ελληνικού σχολείου, η εργασία έγινε καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής,

Τόπος Δράσης

Εργαστήριο πληροφορικής

Ένταξη σε Δίκτυα

Το παρόν έργο, το οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-19, αποτελεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής, το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία τέσσερα σχολικά έτη μέσα από ένα πυρήνα συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων στα πλαίσια της δράσης etwinning, στον οποίον προστίθενται νέα σχολεία στην έναρξη κάθε διδακτικού έτους. Αντικείμενο κάθε χρονιά της δράσης είναι η ενημέρωση των μαθητών για την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για τους 17 στόχους  για την βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως, καθώς και η ενεργοποίησή τους προς τις κατευθύνσεις αυτές. Κάθε χρόνο η δράση εμπλουτίζεται και βελτιώνεται όσον αφορά το τρόπο εργασίας καθώς και τα απαιτούμενα προιόντα της συνεργασίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation