Μαθητικές δημιουργίες

10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Imagine

Imagine
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς


Διευθυντής Σχολείου

Χριστίνα Ευθυμίου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές/μαθήτριες της Στ τάξης μετά την ανάλυση του Imagine του John Lenon συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το δικό τους ποίημα σε ελεύθερο στίχο.


Στόχος δράσης

Η ανάγκη υγιούς παγκόσμιας συνύπαρξης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation