Μαθητικές δημιουργίες

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΔΑΣΑΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αφίσα με μήνυμα για τον στόχο 5 με τίτλο << Ισότητα των φύλων >>.


Στόχος δράσης

5

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation