Μαθητικές δημιουργίες

2ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ισότητα των Φύλων

Ισότητα των Φύλων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Τζουρά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αφίσα με θέμα την ισότητα των φύλων απο τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄τάξης. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε όλο το πλανήτη και η εξάλειψη των διακρίσεων ανάμεσα στα δυο φύλα προάγουν την αρμονία, την ισορροπία και τη κοινωνική συνοχή.   


Στόχος δράσης

Iσότητα των φύλων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation