Μαθητικές δημιουργίες

2ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ισότητα των Φύλων

Ισότητα των Φύλων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Τζουρά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αφίσα με θέμα την ισότητα των φύλων απο τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄τάξης. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε όλο το πλανήτη και η εξάλειψη των διακρίσεων ανάμεσα στα δυο φύλα προάγουν την αρμονία, την ισορροπία και τη κοινωνική συνοχή.   


Στόχος δράσης

Iσότητα των φύλων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους






Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation