Μαθητικές δημιουργίες

2ο Γυμνάσιο Σχολείο Μοσχάτου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Γυμνάσιο Σχολείο Μοσχάτου

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Μοσχάτου δίνουμε μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια των σωστών αρχών και στάσεων ζωής, όπως είναι η αγάπη, το ήθος, η πειθαρχία, η δημοκρατία, η ειλικρίνεια, η αλληλοβοήθεια και ο αλληλοσεβασμός.


Διευθυντής Σχολείου

Φωτεινή Δασακλή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το θέμα της Ισότητας των δύο φύλων. Τα παιδιά συζήτησαν για τα δικαιώματα των 2 φύλων για ίσες ευκαιρίες στην εργασία και στην κοινωνία. για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.


Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ισότητα των δύο φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation