Μαθητικές δημιουργίες

1ο Νηπιαγωγείο Ν.Σουλίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Καθαρές Πηγές Ενέργειας

Καθαρές Πηγές Ενέργειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Νηπιαγωγείο Ν.Σουλίου


Διευθυντής Σχολείου

Αγγούρα Ευαγγελία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα παιδιά του ολοήμερου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Ν.Σουλίου αφού ευαισθητοποίηθηκαν σε θέματα που αφορούν στις καθαρές πηγές ενέργειας και στις ευεργετικές επιπτώσεις της χρήσης τους στο περιβάλλον σε αντίθεση με τις μη ανανεώσιμες, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μακέτα με θέμα "Καθαρές Πηγές Ενέργειας".


Στόχος δράσης

7ος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation