Καλές πρακτικές

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ας καθαρίσουμε τη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας

Ας καθαρίσουμε τη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

Η σχολική μας μονάδα βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας της τοπικής κοινότητας των Λιαπάδων και στεγάζεται στο παρόν συγκρότημα από το 1980. Τη σχολική χρονιά 2017-2018 στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί ένα τμήμα πρωινού ωραρίου και ένα τμήμα προαιρετικού ολ


Διευθυντής Σχολείου

Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μέσα στα πλαίσια του σχεδίου μαθήματος για δημιουργικές δράσεις για το περιβάλλον μας, υλοποιήθηκε και η εθελοντική δράση για τον καθαρισμό της γειτονιάς του νηπιαγωγείου μας. Καθορίσαμε τον  τόπο,  δηλώσαμε τον καθαρισμό μας στη HELMEPA, επικοινωνήσαμε  με τις υπηρεσίες του Δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων, επιλέξαμε τις περιοχές που θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός, και ενημερώσαμε  την τοπική κοινωνία και φορείς  που θα θέλανε να συμμετάσχουν. Προμηθευτήκαμε σακούλες σκουπιδιών και σακούλες για τα ανακυκλώσιμα υλικά, γάντια μιας χρήσης, φωτογραφική μηχανή, νερό και αναψυκτικά, κουτί Πρώτων Βοηθειών. Κατασκευάσαμε τους δικούς μας κάδους ανακύκλωσης που θα τοποθετούσαμε σε όλη την περιοχή και διαδρομή του καθαρισμού, δημιουργήσαμε πρόσκληση, αφίσα, κονκάρδες-καρτελάκια που θα φορούσαμε ως ομάδα εθελοντισμού, πάνινες τσάντες ανακύκλωσης για μελλοντική χρήση μοιράσαμε έντυπο ενημερωτικό υλικό για την δράση μας.  

Καθορίσαμε τις ομάδες δράσης και τους υπεύθυνους συντονισμού, υλοποιήσαμε την δράση μας, συνεργαστήκαμε με τον τοπικό δήμο  και διαχύσαμε τις καλές πρακτικές στις άλλες σχολικές βαθμίδες και στην τοπική κοινωνία.


Αποτελέσματα / επίδραση

Καθαρισμός περιοχών του τόπου μας, ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω του προβληματισμού, της ενεργής και βιωματικής μάθησης, της επίλυσης προβλημάτων, της έρευνας, της δράσης, του εθελοντισμού, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των άλλων σχολικών βαθμίδων, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός του νηπιαγωγείου, συνεργασία με διάφορους φορείς , συμμετοχή σε εκστρατείες και μαθητικούς διαγωνισμούς.Συνεργασίες

Για την υλοποίηση της δράσης συνεργαστήκαμε με φορείς της  τοπικής κοινότητας και το τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών  και την  Εθελοντική μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος HELMEPA.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα / Σαχινίδου Παρασκευή

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δημιουργία αφίσας, δημιουργία πρόσκλησης, αποστολή  ενημερωτικών  εγγράφων και  e-mail προς όλους του συμμετέχοντες, τους κατοίκους, τις αρχές  της τοπικής κοινότητας, τα σχολεία, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.


Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών και αξιών για την διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στους μαθητές του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου Λιαπάδων, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του νηπιαγωγείου, στη τοπική κοινωνία, στο σωματείο και τους εθελοντές της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-HELMEPA. Συμμετείχαν 21 νήπια και οι γονείς τους, το τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών, εθελοντικά κάποιοι μαθητές των άλλων σχολικών βαθμίδων και η HELMEPA μέσω της διοργάνωσης της εκστρατείας « Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη»

Χρόνος δράσης

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος διήρκησε τρεις εβδομάδες και ολοκληρώθηκε υλοποιώντας την εθελοντική σχολική δράση «Ας καθαρίσουμε τη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας» μέσα στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος και εντός του σχολικού ωραρίου. Επαναλήφθηκε παρόμοια δράση εθελοντικού καθαρισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς στις αρχές του Οκτωβρίου οργανώνοντας και υλοποιώντας εκστρατεία καθαρισμού της παραλίας της τοπικής κοινότητας των Λιαπάδων η οποία εντάχθηκε και στα πλαίσια της HELMEPA «Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών!»

Τόπος Δράσης

Η σχολική δράση υλοποιήθηκε εκτός σχολικής μονάδας και περιελάμβανε την γειτονιά του νηπιαγωγείου μας, την πλατεία και το πάρκο –παιδική χαρά του χωριού μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation