Σχέδια μαθήματος

Νηπιαγωγείο Πολιτικών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Πολιτικών

2/θέσιο νηπιαγωγείο Πολιτικών με ολοήμερο τμήμα


Διευθυντής Σχολείου

Τσίχλη Σταυρούλα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η αφορμή δόθηκε από την πρόσφατη έξαρση της γρίπης Η1Ν1 τον περασμένο χειμώνα η οποία μας υποχρέωσε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο τομέα της υγιεινής ο οποίος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ασφαλειά μας.Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά διάφορα προιόντα για την καθημερινή τους υγιεινή καθώς και για την καθαριότητα του προσωπικού τους χώρου.Η καθαριότητα στις μέρες μας δεν είναι μόνο χρήσιμη αλλά και απολύτως απαραίτητη για τη διασφάλιση της υγείας μας, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη πανδημία. Είδαμε ότι τα περισσότερα από τα προιόντα τα οποία χρησιμοποιούμε δεν είναι μόνο επιβλαβή για το περιβάλλον αλλά και για τον καθένα μας προσωπικά. Θα δούμε τί χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για την καθαριότητα τους πριν από την ανάπτυξη της βιομηχανίας και θα μάθουμε να κατασκευάζουμε μόνοι μας οικολογικά προϊόντα καθαρισμού, τα οποία θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για την καθαριότητα του σχολείου μας.

Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

1) Να συνειδητοποιήσουμε ότι η προσωπική καθαριότητα και η καθαριότητα του χώρου γύρω μας είναι πολύ σημαντική για την υγεία μας

2) Να μάθουν ότι τα καθαριστικά που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι επιβλαβή όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά ταυτόχρονα μολύνουν και το περιβάλλον γύρω τους.

3) Να μάθουν ότι μπορούμε εύκολα να κάνουμε προϊόντα καθαρισμού από φυσικά προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

4) Να μάθουν  να διατηρούν το σχολείο τους καθαρό χρησιμοποιώντας οικολογικά προϊόντα καθαρισμού, αλλά και να φροντίζουν για την δική τους υγιεινή και ασφάλεια.

Μέθοδος

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ομαδοσυνεργατική  τα παιδιά ανάλογα με τη δραστηριότητα χωρίστηκαν είτε σε δύο ομάδες των οχτώ μαθητών είτε σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων. Τα παιδιά επίσης προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη νέα γνώση μέσω της παρατήρησης και της κριτικής σκέψης.

Δραστηριότητες

Αρχικά φτιάχνουμε ένα εννοιολογικό χάρτη και εξετάζουμε τι γνωρίζουν τα παιδιά για το περιβάλλον αλλά και γιατί είναι σημαντικό να το διατηρούμε καθαρό. Μαθαίνουμε τι είναι το περιβάλλον παρακολουθώντας το παρακάτω video στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=gEk6JLJNg0U

Στη συνέχεια χωριζόμαστε σε τέσσερις ομάδες και κάθε ομάδα προτείνει τρόπους τους οποίους πρέπει να ακολουθούμε για να διατηρούμε το περιβάλλον καθαρό αλλά και τρόπους για την προσωπική μας υγιεινή. Γράφουμε τις απαντήσεις των παιδιών σε ένα padlet. Σε μια στήλη βάζουμε τους τρόπους προσωπικής υγιεινής και σε μια δεύτερη στήλη τους τρόπους που πρέπει να ακολουθούμε για να διατηρούμε το σχολείο μας καθαρό.

Padlet.com

Στη συνέχεια συζητάμε πώς θα καθαρίζουμε τα χέρια μας ή τις διάφορες επιφάνειες γύρω μας. Τότε βλέπουμε ότι τα διάφορα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε περιέχουν χημικές ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον αλλά και για εμάς. Ψάχνουμε στο Διαδίκτυο για προϊόντα οικολογικού καθαρισμού π.χ. σαπούνια απορρυπαντικού για διάφορες επιφάνειες.

https://www.youtube.com/watch?v=Xwo1vmyHEXA

https://www.youtube.com/watch?v=Nl7XubqJnUM

Γράφουμε τις συνταγές σε ένα linoit.

Linoit.com

Βλέπουμε επίσης εικόνες και διαβάζουμε για την ιστορία του σαπουνιού.

https://www.sapoonstore.com/anadromes-faq/sapoon-story

http://volax.gr/index.php/posts/741-%CE%A0%CF%89%CF%82+%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%BD%CE%B1%CE%BD+%CF%84%CE%BF+%CF%83%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9

Μαθαίνουμε για το τι πρέπει να κάνουμε και πότε για να προστατευθούμε στο σχολείο από διάφορα μικρόβια, π.χ. πότε να πλένουμε τα χέρια μας και πώς να καθαρίζουμε τις επιφάνειες και τα πράγματα που χρησιμοποιούμε με τα οικολογικά προϊόντα που φτιάξαμε. Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες των οκτώ μαθητών και βρίσκουμε εικόνες στο διαδίκτυο με σωστή υγιεινή και φτιάχνουμε ένα βιβλίο στο story jumper.

Story jumper.com

Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες και σχεδιάζουμε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε στο σχολείο για την καθαριότητα. Μια ομάδα σχεδιάζει και ζωγραφίζει σε ένα χαρτόνι τι πρέπει να κάνουμε για να ακολουθήσουμε τους κανόνες της προσωπικής μας υγιεινής. Η άλλη ομάδα  ζωγραφίζει τρόπους τους οποίους πρέπει να ακολουθούμε για να διατηρούμε το χώρο γύρο μας καθαρό για παράδειγμα πώς καθαρίζουμε τα τραπέζια πριν από το γεύμα. Τα βάζουμε στην τάξη μας για να τα βλέπουμε καθημερινά.

 

 

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Κάνουμε διάχυση του προγράμματος ενημερώνοντας γονείς και τοπική κοινωνία για το πρόγραμμα και τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε, αναλύοντας αρχικά τα ευεργετικά οφέλη που επιφέρει η χρήση οικολογικών προϊόντων καθαρισμού για το περιβάλλον , αλλά και για όλους μας προσωπικά. Επίσης πραγματοποιούμε ταυτόχρονα bazar με τα προϊόντα καθαρισμού που φτιάξαμε μαζί με τα παιδιά στο σχολείο προτρέποντας τους γονείς να ξεκινήσουν άμεσα τη χρήση τους με σκοπό να διαπιστώσουν και οι ίδιοι τα θετικά αποτελέσματα.

Αξιολόγηση

Φτιάχνουμε ένα ψηφιακό παιχνίδι στο wordwall με ερωτήσεις σωστό-λάθος για να ελέγξουμε τί από αυτά που κάναμε έχουν εμπεδωθεί από τα παιδιά.

https://wordwall.net/en-gb/community/word-wall

 

 

 

 

 Συνεργασίες

Στο πρόγραμμα συνεργάστηκε το ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας με την εκπαιδευτικό. Επίσης βοήθησε ο Δήμος με τη σχολική επιτροπή για τη συγκέντρωση διαφόρων υλικών καθώς και πολλοί γονείς.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κολούτσου Βασιλική

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές ως προς τα θέματα του περιβάλλοντος και να τα βοηθήσει να κατανοήσουν ότι το περιβάλλον αφορά όλους μας και σχετίζεται με την ποιότητα της ζωής μας.

Χρόνος δράσης

Η χρονική διάρκεια είναι δύο ώρες την εβδομάδα για δύο μήνες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation