Σχέδια μαθήματος

29o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

29o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Διευθυντής Σχολείου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η εργασία αφορά τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της αειφόρου διαχείρισης του νερού και της αποχέτευσης για όλους. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Το πρόγραμμα και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ενθουσίασαν τους μαθητές μας.

Με τη χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί. Οι μαθητές ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και συμμετείχαν σε μια σειρά από εκπαιδευτικές βιωματικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη τους είχε επιτυχία. Ήταν μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική εμπειρία τόσο για τους μαθητές όσο και για την εκπαιδευτικό που εκπόνησε το πρόγραμμα.Συνεργασίες

Η εκπαιδευτικός συνεργάστηκε με το δάσκαλο της τάξης, την εκπαιδευτικό πληροφορικής και τη γυμνάστρια του σχολείου. Επίσης συνεργάστηκε με τη γραφίστρια για την κατασκευή της μακέτας.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ ΦΙΛΙΤΣΑ

Στόχος δράσης

Σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες το νερό, το πολύτιμο αυτό αγαθό της φύσης, να συνειδητοποιήσουν την αξία του νερού στη ζωή μας και να αντιληφθούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα.

Χρόνος δράσης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation