Σχέδια μαθήματος

7/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

«Καίμε λάδια» και δεν τα πετάμε… Μετατρέπουμε τηγανέλαια σε αρωματικά σαπούνια, STE(Α)M άροντας!!!

«Καίμε λάδια» και δεν τα πετάμε… Μετατρέπουμε τηγανέλαια σε αρωματικά σαπούνια, STE(Α)M άροντας!!!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

7/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων

Το 7/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου είναι ένα περιφερειακό σχολείο του Δήμου Ιωαννιτών με 170 μαθητές και περιορισμένη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή το οποίο παρόλα αυτά συμμετέχει ενεργά σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων με σαφή εξωσ


Διευθυντής Σχολείου

Ελένη Κωλέτση

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο απευθύνεται, κυρίως, σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Δ, Ε & Στ), αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί -προσαρμοσμένο ανάλογα- και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Είναι διάρκειας 6 διδακτικών δίωρων, υλοποιείται με βάση το διδακτικό μοντέλο ADDIE και χωρίζεται σε δύο μέρη:
α) Στην παραγωγή αρωματικών σαπουνιών (με τη χρήση τηγανέλαιων που συγκέντρωσαν οι μαθητές-τριες στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζουμε στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια) σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ιωαννίνων και το πρόγραμμα "Herbarium" του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σαφή προσανατολισμό στη «διδασκαλία μέσω STE(A)M» μέσα από δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης, ακολουθώντας μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, με ενεργή συμμετοχή των μαθητών που διευκολύνει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τελικά την εξέλιξη των μαθητών στον γνωστικό, τον ψυχοκινητικό και τον συναισθηματικό τομέα.
β) Στη διάθεση των παραχθέντων σαπουνιών στην τοπική κοινωνία μέσα από μια πρωτόλεια επαφή των μαθητών-τριών με τη σχολική/μαθητική επιχειρηματικότητα και στόχο τη συγκέντρωση ποσού που θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά ταυτόχρονα και την ενημέρωση των κατοίκων για τη σημασία της ανακύκλωσης των τηγανέλαιων και την παρότρυνσή τους να εφαρμόσουν διευρυμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων των νοικοκυριών της περιοχής, σε απόλυτη συμφωνία με τη φιλοσοφία του «Ανοιχτού Σχολείου» και πλήρη αρμονία με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Αποτελέσματα / επίδραση

Το πείραμα της σαπωνοποίησης προσεγγίστηκε με εγκάρσια δια-επιστημονικότητα βασισμένο στις αρχές του STEAM και συνδυάστηκε με τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιούνται από την τάξη.
Οι μαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανέλαιων ενώ πολύ θερμά αγκαλιάστηκε η δράση και από τους γονείς. Η τοπική κοινωνία, έπειτα από την ενημέρωση που έκαναν οι μαθητές, σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίθηκε ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα ως προς την υλοποίηση της δράσης ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό συνεργαστήκαμε με την ενορία Σταυρακίου και δρομολογήσαμε την κατασκευή ολοκληρωμένης γωνιάς ανακύκλωσης που θα περιλαμβάνει και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων λαδιών. Τέλος παραδώσαμε στον δήμαρχο Ιωαννιτών επιστολή με την οποία προτείνουμε στον δήμο να ξεκινήσει πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανέλαιων που θα μετατρέψει σε βιοκαύσιμα με τα οποία μπορεί να θερμάνει τα σχολεία της περιοχής.Συνεργασίες

Ενορία Σταυρακίου
Δήμος Ιωαννιτών
ΕΚΦΕ Ιωαννίνων και το πρόγραμμα "Herbarium" του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χριστόφορος Πουλίζος (ΠΕ 70), Ελένη Αγγέλη (ΠΕ 70), Βασίλειος Παπαδόπουλος (ΠΕ 19), Ευθαλία Μπόζιου (ΠΕ 06), Ευδοξία Αδάμου (ΠΕ 11), Μαλαματένια Λίζου (ΠΕ 16.01), Κωνσταντίνα Πορίκη (ΠΕ 07)

Στόχος δράσης

1. Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το μέγεθος του προβλήματος από τη μη ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων λαδιών, 2. Να δουν στην πράξη πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν «άχρηστα» υλικά μετατρέποντάς τα σε χρήσιμα. 3. Να αναλάβουν δράση οι μαθητές, ως ενεργοί πολίτες, και να ενημερώσουν τους γονείς και την τοπική κοινωνία για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και να κινητοποιηθούν όλοι, συμμετέχοντας σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων λαδιών (τηγανέλαια) αναπτύσσοντας μια δυναμική οικολογική συνείδηση.

Χρόνος δράσης

2017-2018

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation