Σχέδια μαθήματος

11o Δημοτικό Σχολείο Χανίων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Καινοτόμες αθλητικές δράσεις και αειφορία

Καινοτόμες αθλητικές δράσεις και αειφορία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

11o Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Κληματσάκη Μαρία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΗΚΑΝ :

Απόκτηση θετικών στάσεων προς την Φ.Α και την δια βίου άσκηση.

Προώθηση διαφορετικών και σύνθετων μορφών άσκησης.

Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας και  ομαδικού πνεύματο.

Αποδοχή της διαφορετικότητας , κοινωνικοποίηση και καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων  σεβασμού και αλληλοεκτίμησης.

Αξιοποίηση διαδικτύου για αναζήτηση σχετικών πληροφοριών

Αξιοποίηση της Τέχνης για την προώθηση του Αθλητισμού

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Απόκτηση γνώσεων για τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης κ εξοικείωση με σύνθετες αθλητικές δράσεις. Διαμόρφωση θετικής στάσης ως προς την δια βίου άσκηση.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ενίσχυση συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και σχολείου. Ενίσχυση συμμετοχής , αυτοπεποίθησης  και υπευθυνότητας μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών.

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ανάπτυξη βασικών και σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων. Προώθηση διαφορετικών μορφών άσκησης.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιλέχθηκε η Βιωματική μέθοδος δεδομένου ότι τα παιδιά μαθαίνουν και υιοθετούν στάσεις ζωής μέσα από το βίωμα, την πράξη την εμπειρία.

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος

1ος
ΜΗΝΑΣ

Επιλογή και διερεύνηση του θέματος.

Συνεργασία όλων των συμμετεχόντων.

Ορισμός σκοπού και στόχων της αθλητικής σύμπραξης.

Προγραμματισμός και διαμόρφωση ενιαίου σχεδίου δράσης.

Ενημέρωση γονέων

2ος ΜΗΝΑΣ

Ασκήσεις ανάπτυξης και εξοικείωση  των δράσεων των ομάδων.

Ανάπτυξη θέματος  για τη σχέση περιβάλλον-αθλητισμός.

Ανάθεση έργου στους μαθητές και υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς.

Δημιουργία σχετικού διαδικτυακού υλικού.

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Ανάπτυξη προγράμματος στη διάρκεια των διδακτικών ωρών.

Εκτέλεση προγράμματος KIDS ATHLETICS από τα έτερα σχολεία

σε ορισμένο χρόνο και χώρο. Επίσης φέρνουμε το τένις σχολείο

Φέρνουμε το τένις στα σχολεία

4ος ΜΗΝΑΣ

Εκτέλεση αθλητικής δράσης τοξοβολίας και σκοποβολής στο σκ6πευτήριο Ακρωτηρίου. Εκτέλεση  δράσης «ιστιοπλοΐας» σε ορισμένο χρόνο με την συνεργασία του Ιστιοπλο’ι’κού Συλλόγου Χανίων. Εορτασμός της ημέρας της θάλασσας στο Παλαιό Λιμάνι ΧανίωνΔημιουργία σχετικού υλικού και δημοσίευση στον τύπο.

5ος  ΜΗΝΑΣ

Διήμερη κατασκήνωση στις εγκαταστάσεις του Δήμου στον Καλαθά. Υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων

Αξιολόγηση αρχικών στόχων και δραστηριοτήτων- Άντληση Συμπερασμάτων

Δημιουργία ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού με τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμπραξης.

www.facebook.com/Καινοτόμες-Αθλητικές-Δράσεις-στην-Πρωτοβάθμια-Εκπαίδευση-1528748100780803


Αποτελέσματα / επίδραση

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνεργασία µε μαθητές από άλλα σχολεία, με διαφορετικές αντιλήψεις και  κουλτούρες.

Καλλιέργεια της Συνύπαρξης, της αλληλεγγύης, της αποδοχής της συνεργατικότητας και αποτελεσματικότητας

 Συμμετοχή σε πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αξιολογήσιμα αποτελέσματα

Διεύρυνση του προγράμματος σε περισσότερα σχολεία

Αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων

Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και πολιτισμικότητας

Δημιουργία σχολείων "Ανοικτά στην κοινωνία"

Περιορισμό της βίας και της επιθετικότητας

Ενίσχυση της καινοτομίας και της διαθεματικότητας

Εμπέδωση των αξιών του υγιούς αθλητισμού

Επίκεντρο ο μαθητής και η ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του

Περιορισμός της ξενοφοβίας και του ρατσισμούΣυνεργασίες

Δημοτικό Σχολείο Καντάνου, 10ο Δημοτικό Σχολείο,11ο Δημοτικό Σχολείο, Σχολείο Αλικιανού,Ιδιωτικό Σχολείο Μαυροματάκη

Δημοτικό Σχολείο Αλκιανού, Ιδιωτικό Σχολείο Μαυροματάκης

Συνεργασία με δημοτικούς φορείς, Ομοσπονδίες, Γραφείο Φυσικής Αγωγής, Αθλητικούς Συλλόγους, Σωματεία

Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και σε δημοτική  κατασκήνωση


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ, ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Στόχος δράσης

Να γνωρίσουν αθλήματα που δεν διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο και να προβάλλουμε τις αξίες του υγιούς αθλητισμού

Χρόνος δράσης

5 μήνες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation