Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

KALAMARI MODEL CONGRESS ( KMEC)

KALAMARI MODEL CONGRESS ( KMEC)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


Διευθυντής Σχολείου

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η διαδικασία του συνεδρίου αποτελεί προσομοίωση της συνόδου του ευρωπαικού κοινοβουλίου. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε επιτροπές, επεξεργάζονται θέματα, καταλήγουν σε αποφάσεις τις οποίες κοινοποιούν στην τελική συνεδρίαση στο θέατρο του σχολείου. Γλώσσες του συνεδρίου είναι η αγγλική και η γαλλική.


Αποτελέσματα / επίδραση

Αναπτύχθηκαν συνεργασίες μεταξύ των μαθητών, αναλύθηκαν ζητήματα με πολιτικό, ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Εξοικειώθηκαν οι μαθητές με την προφορική χρήση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, ασκήθηκαν στην επεξεργασία κειμένων. Παράλληλα λειτούργησε δημοσιογραφική ομάδα από τους ίδιους τους μαθητές που κάλυψε την εκδήλωση. Τυπώθηκε ειδικό έντυπο.Συνεργασίες

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν και μαθητές από ένα δημόσιο λύκειο της Θεσσαλονίκης και του Σουφλίου.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ειδική έντυπη έκδοση από μαθητές του συνεδρίου, δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου, ανακοίνωση της δράσης σε συνέδριο καλών πρακτικών.


Στόχος δράσης

Η διημερίδα του ΚMEC προωθεί την ομαλότερη δραστηριοποίηση των μαθητών στα συνέδρια με την συνεδριακή επαφή τους σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη της με αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα της και τις Ευρ. Συνθήκες και την εξοικείωση των μαθητών/συνέδρων με την κοινοβουλευτική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Γυμνάσιο - Λύκειο

Χρόνος δράσης

Φεβρουάριος 2019

Τόπος Δράσης

Λύκειο Καλαμαρί

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation