Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Ευδοκία Μπιλλήρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα παιδιά δημιούργησαν διάφορες κατασκευές από ήδη χρησιμοποιημένα αντικείμενα - υλικά και εκπαιδεύτικαν στο πώς να τα ανακυκλώνουν, να μην τα πετούν και μέσα από δημιουργικό τρόπο να τα αξιοποιούν. Με αυτό τον τρόπο μείωσαν τα απορρίματα και ενίσυσαν την προσπάθεια της διάσωσης του πλανήτη.

 


Στόχος δράσης

Ανακύκλωση υλικών, υιοθέτηση οικολογικών συμπεριφορών & στάσεων, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για αξιοποίηση χρησιμοποιημένων υλικών

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation